Lokalne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gdyni dotyczące organizacji ruchu na ulicach M. Beniowskiego i Kapitańskiej

OGŁOSZENIE
 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gdyni dotyczących organizacji ruchu na ulicach M. Beniowskiego i Kapitańskiej.
 
Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji mieszkańców.
 
Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 24 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. w następujących formach:

1) Dwóch otwartych spotkań dla mieszkańców, które odbędą się w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Grabowo 12 w Gdyni w terminach:
a) 25 listopada 2017 r. (sobota), o godz. 11.00,
b) 27 listopada 2017 r. (poniedziałek), o godz. 17.30.
 
2) Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w okresie konsultacji. Wypełnione formularze konsultacyjne można dostarczyć w okresie od 24 listopada 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. do godz. 14.00 (obowiązuje data wpływu) w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną:
-   mailem na adres konsultacje@lis.gdynia.pl
-   przez formularz elektroniczny umieszczony na stronie: https://www.badanialis.pl/grabowek2017
b)  drogą korespondencyjną na adres:
- Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. organizacji ruchu na ul. Beniowskiego i Kapitańskiej”.
c) bezpośrednio do:
-   Biura Rady Dzielnicy (w Szkole Podstawowej nr 17, ul. Grabowo 12) w godzinach pracy biura
-   sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, (IV budynek PPNT, pierwsze piętro, pok. F1.01) czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,
-   Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00.
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.
 
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty)
2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
3) Biurze Rady Dzielnicy Grabówek, ul. Grabowo 12, 81-265 Gdynia (Szkoła Podstawowa Nr 17)
4) Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 10.11.2017
Data udostępnienia informacji: 10.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2017 10:33 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
24.11.2017 10:32 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
24.11.2017 08:33 Zmiana załącznika Ksenia Pisera
10.11.2017 11:50 Korekta Aleksandra Dylejko