Uchwała krajobrazowa - projekt

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla obszaru Miasta Gdyni zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Projekt uchwały.

Termin i miejsce wyłożenia projetu: 02 listopada 2020 r. do 23 listopada 2020 r. w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip/uchwalakrajobrazowa.

W czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu) zbierane będą uwagi do projektu.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie:
1)      papierowej, na adres Urzędu Miasta Gdyni, Biura Plastyka Miasta Gdyni ul. 10 Lutego 24 81-364 Gdynia,
2)      elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl lub przez platformę ePUAP
Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Informacje o ochronie danych osobowych: https://www.gdynia.pl/bip/plastykrodo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Patrycja Zielińska
Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Zielińska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2020
Data udostępnienia informacji: 02.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2020 12:48 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
02.11.2020 07:39 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
02.11.2020 07:38 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
02.11.2020 07:37 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
02.11.2020 07:36 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
01.11.2020 21:00 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
01.11.2020 20:57 Dodanie informacji Patrycja Zielińska
20.10.2020 11:53 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
20.10.2020 11:52 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
13.10.2020 10:01 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
12.10.2020 15:02 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska