Uchwała krajobrazowa - projekt

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla obszaru Miasta Gdyni zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zostanie opublikpowany w dniu 2 listopada 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Patrycja Zielińska
Data wytworzenia informacji: 12.10.2020
Data udostępnienia informacji: 23.10.2020