Strażnicy energii


Uczniowie w dziesięciu gdyńskich podstawówkach pilnują by w szkole nie marnowała się energia. Połowa tego co uda się zaoszczędzić w bardzo namacalnej, bo pieniężnej formie wróci do placówki, która będzie mogła wydać całą kwotę na potrzeby uczniów.

Szkoły biorące udział w projekcie:
• SP nr 8, ul. Orłowska 27/33
• SP nr 17, ul. Grabowo 12
• SP nr 20, ul. Starodworcowa 36
• SP nr 23, ul. Grottgera 19
• SP nr 26, ul. Wolności 25
• SP nr 26, ul. Tatrzańska 40
• SP nr 29, ul. Ściegiennego 8
• SP nr 39, ul. Unruga 88
• SP nr 40, ul. Rozewska 33
• SP nr 40, ul. Gospodarska 1

Założeniem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie oszczędzania energii i ochrony klimatu, w oparciu o współpracę gminy z podległymi jej szkołami w ramach wdrażania tzw. metodologii 50/50. Jej wprowadzenie ma doprowadzić do ograniczenia zużycia energii poprzez aktywne zaangażowanie użytkowników budynków (uczniów, nauczycieli i administratorów) w proces zarządzania energią, a w efekcie do redukcji jej zużycia.

Na ochronę środowiska i oszczędności w użyciu energii przekładają się proste działania, takie jak utrzymywanie właściwej temperatury i poprawne wietrzenie pomieszczeń, energooszczędne oświetlanie, a także zmiana codziennych nawyków. Takie właśnie prawie bezkosztowe metody przynoszą rezultaty, które mogą zadziwić. W ramach projektu, dzieci i młodzież gdyńskich szkół nauczą się właściwego gospodarowania energią elektryczną oraz ciepłem. Będzie to miało pozytywny wpływ na rozwijanie właściwych postaw ekologicznych i aktywizacji proekologicznej środowiska nauczycielskiego oraz rozwijanie wiedzy dotyczącej ochrony klimatu.

Zwieńczeniem projektu jest osiągnięcie w budynkach szkół zmniejszenia zużycia energii i związanych z tym oszczędności finansowych. Połowa wysokości zaoszczędzonych środków zostanie wypłacona szkołom w formie jednorazowego grantu.

Partnerem projektu jest Dalkia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą Gdynia zawarła w październiku 2018 roku porozumienie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków w Gdyni, a „Strażnicy energii” są jednym z elementów tej współpracy.
 
Cel projektu jest zgodny z dążeniem Gminy Miasta Gdyni w kierunku kształtowania postaw ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz dążeniem do realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i ochronie klimatu.
 
plakat

Koordynator projektu:
Agnieszka Kotłowska
Samodzielny Referat ds. Energetyki
Urząd Miasta Gdyni
Tel. 58 668 23 52
ref.energetyki@gdynia.pl

Projekt pod honorowym patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka
partonat

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data udostępnienia informacji: 16.09.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2019 11:28 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.09.2019 11:27 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.09.2019 11:24 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.09.2019 11:23 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.09.2019 10:08 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.09.2019 10:05 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:55 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:51 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:38 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:37 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:36 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:36 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
16.09.2019 15:28 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik