Planowany konkurs POIiŚ na dofinansowanie projektów z zakresu termomodernizacji

 

Informacja na temat konkursu POIiŚ na dofinansowanie projektów z zakresu termomodernizacji

Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Gdyni zainteresowane pozyskaniem dotacji na termomodernizację mają szansę na złożenie wniosków aplikacyjnych w konkursie, który zostanie ogłoszony w marcu 2017 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  w działaniu 1.3.2 - Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach ogłoszonego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP (Działanie 1.3 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2), takie jak: 
 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; 
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; 
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE3 w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego; 
 • opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; 
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów; 
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym. Planowane ogłoszenie o naborze wniosków: 
I kwartał 2017 r.

Więcej na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Paweł _Klawiter-Piwowarski
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 08.07.2016
Data udostępnienia informacji: 14.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2017 10:54 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
08.07.2016 09:41 Korekta Paweł Klawiter-Piwowarski
08.07.2016 09:40 Korekta Paweł Klawiter-Piwowarski
08.07.2016 09:38 Korekta Paweł Klawiter-Piwowarski
08.07.2016 09:30 Dodanie informacji Paweł Klawiter-Piwowarski