Modernizacja elewacji Przedszkola nr 16 w projekcie P2Endure

We wrześniu 2016 roku Gmina Miasta Gdyni skorzystała z zaproszenia do wzięcia udziału w europejskim projekcie badawczym P2Endure jako stowarzyszony partner. Zaproszenie wystosowała trójmiejska firma PRE FASADA SP. z o.o., która jest członkiem konsorcjum realizującego ten projekt.

Model 3D budynku

Celem projektu P2ENDURE jest próba opracowania nowego systemu prefabrykowanych i łatwych w montażu produktów służących do przeprowadzania gruntownych termomodernizacji budynków. Nowoopracowane rozwiązania będą mogły być stosowane także w budynkach, w których sposób użytkowania ma być zmieniony. Nowy system zostanie ponadto zintegrowany z projektowaniem budynku przy użyciu metody BIM. Do udziału w projekcie gmina zgłosiła budynek Przedszkola nr 16 znajdującego się przy ul. Jana z Kolna 29. Budynek przedszkola został wybudowany w 1965r. lecz do tej pory nie był termomodernizowany. Brak izolacji daje się we znaki szczególnie w części administracyjnej.

Model 3D budynku

W pierwszej kolejności w ramach projektu budynek przedszkola został zeskanowany w technologii 3D, dzięki czemu możliwe było stworzenie modelu BIM, ukazującego aktualny stan techniczny budynku. Następnie część podziemna części administracyjnej została ocieplona, wraz z położeniem warstwy przeciw wilgotnościowej. Ten etap finansowany jest z budżetu gminy. Na początku lipca 2018r. zainstalowano czujniki pomiarowe tzw. Comfort Eye. Służą one do pomiarów takich czynników jak: temperatura (w tym również temperatura powierzchni mierzona dzięki podczerwieni), CO2, wilgotność, pyły zawieszone PM1, PM2.5, PM10, lotne związki organiczne oraz natężenie światła. Parametry będą mierzone przez najbliższy okres grzewczy, w celu zebrania danych do porównania przed termomodernizacją ścian zewnętrznych, a następnie przez rok po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.W przyszłe wakacje partner projektu, czyli P.R.E. Fasada sp. z o.o. zmodernizuje część nadziemną, nową innowacyjną metodą ocieplającą fasadę budynku. Nowoopracowany system termomodernizacji zapewni lepszą charakterystykę cieplną, obniżającą energochłonność budynku i zwiększającą komfort cieplny, większą odporność na zawilgocenie, a także niższy ślad węglowy, co wpisuje się w technologie budownictwa zrównoważonego i ekologicznego. Jednocześnie w budynku prowadzone będzie długofalowe badanie charakterystyki energetycznej, którego wyniki zostaną porównane na koniec projektu z przeprowadzonym audytem energetycznym.

Wszystkie te dane posłużą do porównania sytuacji sprzed i po termomodernizacji, dzięki czemu będzie można obliczyć poprawę efektywności energetycznej w budynku dzięki projektowi.Projekt finansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, czyli programu finansowania badań naukowych i innowacji w tym związanych z tematami ukierunkowanymi na budownictwo o obniżonej energochłonności.

Projekt prowadzony jest również w gminach:
−        Warszawa,
−        Enschede, Breda, Tilburg (w Holandii),
−        Palmanova, Ancona, Genua (we Włoszech),
−        Korsløkken (w Danii),  
−        Soest (w Niemczech).
Informacje o projekcie są dostępne na stronie www.p2endure-project.eu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Piszczek
Data wytworzenia informacji: 20.10.2017
Data udostępnienia informacji: 20.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.07.2018 08:40 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
09.07.2018 11:33 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
09.07.2018 11:32 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
20.10.2017 11:41 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
20.10.2017 11:09 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek