Konkurs dla dzieci pn. Dzieci wiedzą i powiedzą jak dbać o czystość powietrza

Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni we współpracy ze Strażą Miejską w Gdyni oraz Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ogłasza konkurs na 5 minutowe filmy pn. Dzieci wiedzą i powiedzą jak dbać o czystość powietrza.


 
Konkurs skierowany jest do dzieci z gdyńskich przedszkoli, ich rodziców oraz nauczycieli i wychowawców. Tematyka konkursu dotyczy takich sfer jak: ekologia, powietrze, niska emisja, odpady, gospodarka cyrkulacyjna.
 
Celem konkursu jest rozwijanie postaw proekologicznych wśród dzieci przedszkolnych, zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza, ograniczenia zużycia energii, promowanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej oraz zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z ogrzewania się piecami węglowymi na rzecz ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.
 
Przedmiotem konkursu są autorskie, niezgłaszane do innych konkursów krótkometrażowe filmy z udziałem uczniów przedszkola nakręcone przy pomocy telefonu komórkowego lub innych narzędzi, np. kamery, tabletu itp. Podczas filmu dzieci będą odpowiadać na pytania:

  1. z czego powstaje prąd?
  2. co to jest niska emisja?
  3. co to jest segregacja odpadów?
  4. co to są elektrośmieci?
  5. co to jest miejska sieć ciepłownicza?
  6. w jaki sposób można ogrzewać domy oraz mieszkania i który sposób uważasz za najbezpieczniejszy?
 
Zgłoszenie pracy konkursowej za pośrednictwem przedszkola należy składać do Urzędu Miasta Gdyni w Samodzielnym Referacie ds. Energetyki, ul. 10 Lutego 24, pok. 312, w godzinach 8.00 - 16.00 do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godziny 16:00.
 
Zgłoszony do konkursu film powinien spełnić następujące warunki:
  1. długość filmu nie powinna przekroczyć 5 minut (tolerancja do 10 sekund),
  2. dzieci powinny odpowiadać na pytania zadawane przez nauczyciela,
  3. film nie musi zawierać wszystkich wskazanych w konkursie pytań, nauczyciel może wybrać tylko najciekawsze odpowiedzi,
  4. film powinien zostać przekazany na nośniku elektronicznym (płyta CD, DVD, pendrive) w formacie umożliwiającym odtworzenie filmu w programie Windows Media Player (przykładowe formaty: AVI, MP4, WMV, MPEG).

Gala wręczenia nagród odbędzie się 28 maja 2018r. od godziny 10: 00 w Gdyńskim Centrum Filmowym (Plac Grunwaldzki 2 w Sali Warszawa), podczas której wyświetlane będą najlepsze filmy nakręcone z udziałem dzieci.
 
Konkurs wpisuje się w realizację „Programu edukacyjnego Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2018” ujętego w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015-2020”.

Regulamin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Piszczek
Data wytworzenia informacji: 28.03.2018
Data udostępnienia informacji: 28.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2018 13:20 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
28.03.2018 13:20 Dodanie informacji Tomasz Piszczek