K.O.Z.A. – Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery

Metoda odgórnego palenia w piecach
 
W trosce o jak najlepszy stan powietrza w mieście, Samodzielny Referat ds. Energetyki wraz ze Strażą Miejską w Gdyni rozpoczyna projekt edukacyjny pod nazwą K.O.Z.A. - Korzystne Ograniczenie Zanieczyszczenia Atmosfery.
 
Adresatami projektu są mieszkańcy używający pieców na paliwo stałe, a szacunkowo w Gdyni jest co najmniej 2277 takich palenisk. Sposób eksploatowania kotłów i zmiana przyzwyczajeń użytkowników może przyczynić się w znaczący sposób do poprawy jakości powietrza w najbliższej okolicy. Niezmiernie ważne jest podniesienie świadomości mieszkańców w tym zakresie.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie pokazów odgórnej metody rozpalania w piecach na paliwo stałe przez Eko Patrol Straży Miejskiej w Gdyni. owietrze którym oddychamy ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie. Wdychanie substancji szkodliwych wywołuje alergie, astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego i układu krążenia, a także przyczynia się do powstawania nowotworów. Korzystanie z niskosprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny indywidualnych kotłowni oraz nieprawidłowa ich eksploatacja to czynniki, na które ma wpływ ich użytkownik, czyli właśnie mieszkaniec danej dzielnicy.

     

W ramach projektu pracownicy Eko Patrolu Straży Miejskiej w Gdyni będą przeprowadzać plenerowe pokazy edukacyjne na dwóch piecach typu „koza” z tzw. odgórnej metody rozpalania w piecach na paliwo stałe.
 
Strażnicy Miejscy będący najbliżej mieszkańców będą tłumaczyć mieszkańcom mniej emisyjną technikę palenia. Przełoży się to na mniejszą ilość zgłoszeń i interwencji (w 2016 r. Straż Miejska otrzymała 631 zgłoszeń dotyczących spalania odpadów), a to z kolei na zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańców. Pracownicy Eko Patrolu oraz Strażnicy Rewirowi 14 i 15 listopada odbyli szkolenie z zakresu technik spalania oraz odgórnej metody rozpalania w piecach na paliwa stałe.
 
 

Jak prawidłowo palić w piecu?
Pokazy polegają na ustawieniu dwóch identycznych piecyków typu „koza”, które następnie rozpalane są z użyciem takiego samego paliwa (zwykle węgla) w takiej samej ilości, ale dwiema różnymi metodami. W jednym rozpala się podpałkę na ruszcie, a potem zasypuje ją paliwem do pełna, natomiast drugi najpierw napełniany jest paliwem, a potem rozpalany od góry. W efekcie pierwszy piecyk kopci, natomiast drugi cały czas wypuszcza przezroczyste spaliny. Palenie od góry naśladuje technikę spalania stosowaną w nowoczesnych kotłach podajnikowych. Ogień schodząc w dół skutecznie wypala większość lotnych składników paliwa, powodując ograniczenie wydzielania spalin. Jest to jeden z przypadków gdy zwrot „ekologicznie” oznacza również „ekonomicznie” oraz „wygodnie”. Zmiana sposobu rozpalania i związanych z tym przyzwyczajeń przekłada się na możliwe do osiągnięcia nawet 30% oszczędności w zużyciu paliwa (węgla i drewna). Co istotne nieprawidłowe spalanie paliwa powoduje zwiększenie kosztów, nie tylko poprzez większe jego zużycie, ale również np. czyszczenie i częstsze przeglądy kominowe.


 
Realizacja pokazów ma przede wszystkim za zadanie bezpośrednie dotarcie do użytkowników pieców na paliwo stałe i ukazanie im bardziej efektywnej i ekonomicznej formy rozpalania. Drugim celem jest podniesienie świadomości, że to mieszkańcy są odpowiedzialni za stan powietrza w swoim bezpośrednim otoczeniu. Przełoży się to na zmniejszenie lokalnie występującej niskiej emisji i poprawę jakości powietrza, co wpłynie pozytywnie na stan zdrowia mieszkańców. Dodatkowym atutem jest zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.
 
W trakcie pokazu prowadzący odpowiedzą na wszelkie pytania widzów, rozdając jednocześnie specjalnie przygotowane ulotki. Sam pokaz trwa zwykle około godziny. Prosimy o zgłaszanie chęci przeprowadzenia pokazu w państwa dzielnicy, ze wskazaniem miejsca daty i godziny na adres mail: straz_miejska@gdynia.pl
 
Osobom, które planują lub zastanawiają się nad wymianą źródła ogrzewania polecamy zapoznanie się z programem dotacji gminnych.
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 
Wartość projektu 30 128,05 zł
Wartość dofinansowania 20 000 złSprawozdanie z realizacji zadania - pobierz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Piszczek
Data wytworzenia informacji: 30.11.2017
Data udostępnienia informacji: 30.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2019 11:15 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
06.02.2019 09:34 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
15.11.2018 13:40 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
27.09.2018 09:08 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
24.05.2018 13:14 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
23.04.2018 13:24 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
28.02.2018 09:00 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
21.02.2018 09:21 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
09.02.2018 12:14 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
02.02.2018 15:39 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
24.01.2018 15:06 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
09.01.2018 09:18 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
07.12.2017 14:37 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
30.11.2017 11:48 Dodanie informacji Tomasz Piszczek
30.11.2017 11:41 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
30.11.2017 11:33 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
30.11.2017 10:14 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek