Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) rozpoczął nabór do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

W ramach konkursu właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe, mogą ubiegać się o dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła. Dofinansowanie za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
  • pompami ciepła

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Realizując projekt można uzyskać dotację w wysokości minimum 15% uznanych kosztów kwalifikowanych inwestycji z budżetu miasta oraz do 20% ze środków pochodzących od WFOŚiGW.
 
Dlaczego walczymy z „niską emisją*"?

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

*Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m.
Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania („Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006).

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW:

www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.pl


Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. (58) 668 23 50
email: ref.energetyki@gdynia.pl
pokój nr 312 (ul. 10 Lutego 24)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Grabowska
Data wytworzenia informacji: 05.03.2018
Data udostępnienia informacji: 05.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2018 09:48 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
28.03.2018 09:46 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
28.03.2018 09:43 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska