Gdynia w konkursie "Czyste powietrze Pomorza" 2016r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) rozpoczął nabór do kolejnej edycji konkursu "Czyste Powietrze Pomorza".

O dofinansowanie na modernizację źródeł ciepła, za pośrednictwem Urzędu Miasta Gdyni, mogą ubiegać się właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, w których aktualnie użytkowane są piece i kotły węglowe. Dofinansowanie mogą uzyskać te inwestycje, które będą polegały na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej
  • kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym
  • źródłami wykorzystującymi odnawialne źródła energii

O środki WFOŚiGW mogą starać się też inwestorzy, którzy planują ograniczenie zużycia opału w kotłach zasilanych węglem lub koksem poprzez instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Przewidywana wysokość dofinansowania na kotły opalane gazem lub olejem opałowym wyniesie nie więcej niż:
  • 5000 zł na jedno źródło ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę
  • 12500 zł na kotłownie zasilająca budynek wielorodzinny

Przewidywana wysokość dofinansowania w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • 20000 zł na jeden węzeł o mocy do 30kW
  • 30000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30kW

Przewidywana wysokość dofinansowania na pompy ciepła wynosi nie więcej niż 10000 zł na jedno źródło ciepła.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania tylko nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni kompletnego wniosku w terminie do 20 kwietnia 2016 r.


Dlaczego walczymy z „niską emisją*"?

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

*Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m.
Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania („Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006).

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW:
www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.plOsoba do kontaktu:
Sylwia Grabowska
Samodzielny Referat ds. Energetyki
tel. (58) 668 23 50
email: s.grabowska@gdynia.pl
pokój nr 312 (ul. 10 Lutego 24)

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Sylwia Grabowska
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Klawiter-Piwowarski
Data wytworzenia informacji: 02.02.2016
Data udostępnienia informacji: 02.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2016 12:57 Aktualizacja treści Paweł Klawiter-Piwowarski
11.02.2016 09:27 Zmiana załącznika Sylwia Grabowska
05.02.2016 15:02 Korekta Sylwia Grabowska
05.02.2016 15:01 Korekta Sylwia Grabowska
05.02.2016 14:52 Korekta Sylwia Grabowska
05.02.2016 14:52 Korekta Sylwia Grabowska
05.02.2016 14:51 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
02.02.2016 15:58 Korekta Sylwia Grabowska
02.02.2016 15:55 Korekta Sylwia Grabowska
02.02.2016 15:50 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
02.02.2016 15:47 Dodanie informacji Sylwia Grabowska