Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” 2014

Gdynia w konkursie „Czyste powietrze Pomorza"

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2014" Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał kwotę 76 360 zł na dofinansowanie zadania „Czyste powietrze Pomorza - Gdynia 2014" realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni. Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła na ten cel 63 639 zł.

Do udziału w konkursie zostali zakwalifikowani mieszkańcy Gdyni, którzy w terminie do 25 kwietnia 2014 r. złożyli wnioski o dotacje, jednocześnie zapewniając osiągnięcie najlepszego efektu ekologicznego.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu mieszkańcy otrzymają dotacje zarówno z Gminy Miasta Gdyni, jak i ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w łącznej wysokości 33% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dofinansowanych zostanie 15 inwestycji modernizacyjnych źródeł energii cieplnej polegających na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- kotłami opalanymi gazem,
- odnawialnym źródłem energii.

Dzięki realizacji zadania spodziewane jest osiągnięcie pozytywnego efektu ekologicznego, polegającego na redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Obliczono, iż dzięki realizacji 15 inwestycji rocznie unikniemy emisji:
- 231,447 ton CO2
- 1,171 ton SO2
- 0,116 ton NOx
- 5,387 ton CO

 

Dlaczego walczymy z „niską emisją*"?

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza powodowanego tzw. „niską emisją". Jakość powietrza którym oddychamy ma wpływ na nasze zdrowie. Dlatego niezmiernie ważne jest poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.

*Niska emisja - emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości - nie większej niż 40 m.
Pochodzi z emisji komunikacyjnej oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów wydobywających się z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania („Od toksycznych emisji do efektów zdrowotnych", Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 2006).

Więcej na temat niskiej emisji można dowiedzieć się odwiedzając strony WWW:
www.misja-emisja.pl
www.czymoddychasz.pl

 

Kampania informacyjno - edukacyjna

  • W kolejnych numerach tygodnika „Ratusz" będziemy informować mieszkańców Gdyni zarówno o proekologicznych sposobach ogrzewania, jak i korzyściach wynikających likwidacji niskiej emisji.
  • Konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych pod nazwą „Pokonaj Smoga".
    Więcej informacji na stronie WWW:
    www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/8022_99269.html

 

 

logo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 19.05.2014
Data udostępnienia informacji: 30.07.2014
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2015 12:50 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
09.01.2015 12:50 Korekta Hanna Górecka-Banasik
02.01.2015 12:24 Korekta Hanna Górecka-Banasik
02.01.2015 12:15 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:27 Korekta Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:25 Korekta Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:24 Korekta Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:14 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:12 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:10 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:09 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:06 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:02 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 12:00 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 11:56 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 11:54 Korekta Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 11:52 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 11:51 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
17.12.2014 11:49 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
30.07.2014 09:50 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
19.05.2014 14:00 Korekta Sylwia Grabowska
19.05.2014 13:53 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
19.05.2014 13:53 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
19.05.2014 13:50 Dodanie informacji Sylwia Grabowska
19.05.2014 13:48 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
19.05.2014 13:42 Aktualizacja treści Sylwia Grabowska
19.05.2014 13:33 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
19.05.2014 13:28 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik