European Energy Award (EEA)

Certyfikacja energetyczna gminy European Energy Award (EEA)
 
Dzięki udziałowi Gdyni w projekcie IMPLEMENT - Improving Local Energy and climate policy through quality management and certification, współfinansowanym ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, gmina ma szansę na wdrożenie systemu zarządzania jakością i certyfikację efektywności energetycznej gminy w systemie European Energy Award (EEA), czyli tzw. Europejską Nagrodą Energetyczną.
 
Certyfikat EEA to szwajcarski certyfikat przyznawany gminom od 25 lat. System zarządzania jakością został wdrożony dotychczas przez ponad 1400 gmin z obszaru Europy (Austria, Francja, Niemcy, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, Monako, Szwajcaria).
 
Gdynia, jako jedna z 6 pilotażowych gmin w Polsce, została zaproszona przez Krajową Agencję Poszanowania Energii KAPE z Warszawy do wdrożenia procesu pozyskania certyfikatu European Energy Award w naszym kraju. Miasto ma możliwość nieodpłatnego udziału w projekcie, którego zwieńczeniem będzie certyfikacja gminy zapewniająca potwierdzenie zapewnienia wysokich standardów jakości efektywnego zarządzania energią.
 
Gmina utworzyła Zespół Energetyczny składający się z podmiotów zaangażowanych w zrównoważony rozwój gminy m.in. z przedstawicieli realizujących zadania z obszarów: planowania przestrzennego, transportu, infrastruktury gminnej, zarządzania energetycznego i środowiskowego, gospodarki wodno–ściekowej oraz gospodarki odpadami.
Zespół dokonał już wstępnej analizy energetyczno–klimatycznej przy wykorzystaniu narzędzia EEA. Konieczne też będzie wdrożenie działań przewidzianych w polityce energetyczno–klimatycznej gminy oraz monitoring osiągniętych rezultatów w ramach przeprowadzonych, corocznych audytów.
 
Naszym celem będzie uzyskanie przez gminę certyfikatu European Energy Award i w zależności od stopnia spełnienia kryteriów systemu, przyznanie Gdyni Europejskiej Nagrody Energetycznej. Proces zmierzający do certyfikacji ułatwia wdrożenie celów klimatycznych przez gminę.
 
Celem projektu jest wprowadzenie systemu zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award (EEA) w czterech państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. W ramach projektu 30 pilotażowych gmin będzie dalej rozwijać i wdrażać swoją strategię klimatyczną i energetyczną, stosując standardy EEA i powiązany z nimi katalog kryteriów wraz z kompleksowym zestawem zalecanych środków oszczędności energii i działań na rzecz klimatu.  Akredytowani doradcy EEA będą kierować i monitorować ciągły proces, podczas gdy certyfikacja zapewni, że gminy wdrożą swoje plany klimatyczne i energetyczne zgodnie z wysokimi standardami jakości. Doświadczenia i sukcesy gmin utorują drogę kolejnym gminom do przyłączenia się do EEA.
 
Projekt IMPLEMENT realizowany jest przez Krajową Agencję Poszanowania Energii od lutego 2018 roku i potrwa 4 lata do lutego 2022 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny. Wymaga zaangażowania czasu już zatrudnionych pracowników. W ramach projektu zostanie wdrożony system zarządzania jakością i certyfikacji European Energy Award łącznie w 30 gminach z 4 państw: Polski, Belgii, Chorwacji, Grecji.
 
Więcej o European Energy Award (EEA)
https://www.european-energy-award.org/welcome-to-the-european-energy-award
 
Strona o projekcie na stronie KAPE
https://www.kape.gov.pl/page/implement-1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data udostępnienia informacji: 15.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.05.2019 15:35 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
15.05.2019 15:33 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
15.05.2019 15:32 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik