Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi ma na celu nie tylko przedstawienie sposobu w jaki gdyński samorząd współpracuje z trzecim sektorem, ale także pokazanie jakie funkcje pełnią w Gdyni organizacje pozarządowe i jakie płyną z tego korzyści dla mieszkańców.

AKTYWNOŚĆ GDYŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W roku 2012 współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi opierała się na skonsultowanych z organizacjami i uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni: Programie Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz na Wieloletnim Programie Współpracy na lata 2010-2015, który powstał w oparciu o wiedzę i praktykę samorządowców oraz organizacji pozarządowych, jako wyraz wspólnego dążenia do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gdyni. Dokumenty te wytyczają ramy współpracy, pozostawiają do zagospodarowania zarówno samym organizacjom, jak i samorządowi pokaźny obszar, w którym jest miejsce na ciekawe, innowacyjne, potrzebne mieszkańcom inicjatywy i działania. Założeniem tych programów jest tworzenie przestrzeni dla aktywności obywatelskiej. Gdyńskie organizacje pozarządowe, podobnie jak w ubiegłych latach, wykazały się ogromnym zaangażowaniem w życie naszego miasta, realizując wiele ciekawych projektów, które w znaczący sposób kształtowały nasze otoczenie i wpływały na rozwój Gdyni. Działania organizacji nie tylko zyskiwały uznanie Gdynian, ale także doceniane były na forum ponadlokalnym.

Dwie z gdyńskich organizacji zostały wyróżnione przez kapitułę konkursu „Bursztynowego Mieczyka", a kolejne dwie otrzymały nagrody specjalne. Wśród wyróżnionych organizacji znalazły się: Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa za działania na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz Fundacja „Gdyński Most Nadziei" za działania na rzecz osób chorych onkologicznie i ich rodzin, poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną oraz psychologiczną. Nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało stowarzyszenie „In Gremio" za aktywność w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży poprzez edukację, kształtowanie postaw społecznych, szerzenie kultury. Z kolei Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Razem" została wyróżniona nagrodą specjalną Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego za działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności grup marginalizowanych, poprzez pomoc osobom bezrobotnym w powrocie do życia społecznego poprzez aktywizację zawodową.

Gdyńskie organizacje pozarządowe realizują również szereg przedsięwzięć, zasługujących na docenienie za ich innowacyjność oraz zaangażowanie ich twórców:

Gdyńskie Debaty Młodych to inicjatywa realizowana przez Fundację Studentów i Absolwentów Pomeranian Students' Coalition. Ideą forum jest dialog, głównie ludzi młodych, z autorytetami i osobami decyzyjnymi, w kwestiach szczególnie istotnych dla licealistów, studentów i absolwentów uczelni wyższych. Dwa razy w roku podczas kolejnych debat podejmowane są tematy społeczne, które są bliskie nie tylko samym zainteresowanym, ale i mieszkańcom miasta Gdyni. Założeniem spotkań jest wymiana poglądów i pomoc w podejmowaniu dobrych decyzji, szukaniu ciekawych rozwiązań i wpływ na zaangażowanie się ludzi młodych w życie społeczne. Owocem debat są publikacje, zawierające stanowiska zaproszonych gości oraz opinie ich uczestników.

W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni w 2012 roku przejęła realizację projektu rewitalizacji ulic Opata Hackiego i Zamenhofa w Gdyni, dążącego do budowania silnej i aktywnej społeczności lokalnej. Wspólnie z mieszkańcami oraz partnerami Fundacja działa na rzecz pozytywnej zmiany społecznej. Wspólnie z wolontariuszami Fundacja włącza się w akcje o charakterze pomocowym, wspierając tym samym budowanie lokalnej koalicji różnych instytucji, które działają w dzielnicy Gdynia Chylonia. Fundacja nieustannie poszukuje inspiracji i podejmuje nowe wyzwania, by lepiej odpowiadać na potrzeby, zgodnie z logiką „nic bez mieszkańca". W ramach powyższego projektu Fundacja prowadzi Centrum Aktywnego Mieszkańca, w którego skład wchodzi Klub Osiedlowy „Apteka" oraz Klub Młodzieżowy „Kreatywni".

W 2012 roku Centrum Współpracy Młodzieży realizowało projekt „Gdynia dla wszystkich". Projekt ten powstał z inicjatywy działającej przy Prezydencie, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W oparciu o monitoring prowadzony przez uczestników w terenie, powstał raport oceniający dzielnicę Grabówek pod względem jej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wolontariusze spotykali się kilka razy w tygodniu i wspólnie wędrowali ulicami Grabówka, odwiedzając szkoły, uczelnie, sklepy, stacje benzynowe i sprawdzając dostępność przystanków ZKM i SKM. W projekcie udział wzięło 22 wolontariuszy podzielonych na 5 grup. W skład każdej z nich wchodzili eksperci - osoby niepełnosprawne (trzy osoby niewidome, dwie niedowidzące, dwie na wózku i jedna poruszająca się o balkonie) oraz osoby zdrowe. Wnioski projektu posłużą służbom miejskim przy wprowadzaniu korekt w zagospodarowaniu przestrzeni, tak by stała się bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych.

Kolejną, wartą odnotowania aktywnością III sektora w naszym mieście jest Program „Gdynia Business Week" organizowany od 2009 roku przez Urząd Miasta Gdyni, Stowarzyszenie Absolwenci Gdynia Business Week, Stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) i organizację Washington Business Week (USA). Ubiegłoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Ambasady USA w Warszawie i Ministra Edukacji Narodowej. W dniach 19-24 sierpnia 2012 gdyńska młodzież już po raz czwarty miała niezwykłą okazję wzięcia udziału w tygodniowej letniej szkole przedsiębiorczości - „Gdynia Business Week". W rolę instruktorów, jak co roku wcielili się liderzy biznesu ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele gdyńskich i ogólnopolskich firm. Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, których zadaniem było wykreowanie własnej „firmy" i wypromowanie stworzonego przez nią „produktu".

„Kanapa Przedsiębiorczości" jest inicjatywą uruchomioną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i służącą rozwijaniu umiejętności nazywanej „samostanowieniem", zwiększaniu sprawczości, odpowiedzialności za siebie i umiejętności podejmowania decyzji. Przedsięwzięcie, dedykowane osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności, oferuje możliwość udziału w spotkaniach i warsztatach w miejscu, w którym panuje otwarta, integracyjna atmosfera i do którego zawsze można wrócić, aby pogłębić swoją wiedzę. Otwarcie „Kanapy Przedsiębiorczości" pozwoliło połączyć wiedzę, doświadczenie i innowacyjność pomysłów Koła Naukowego Strateg/Drużyna SIFE UG (studenci i wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego), organizacji pozarządowej Centrum Integracja w Gdyni, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz szeroko rozumianego świata biznesu.

Latem 2012 roku Stowarzyszenie Traffic Design we współpracy z miastem Gdynia zorganizowało największy festiwal malarstwa monumentalnego w Polsce, którego sercem stała się dawna dzielnica portowa. Zaproszeni artyści stworzyli ponad dwadzieścia prac nawiązujących do architektury, historii i klimatu zastanego miejsca. Artyści z Traffic Design wraz z członkami Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki stworzyli także, na murze tuż obok przystanku SKM Gdynia Stocznia, mural poświęcony gdyńskiej apokalipsie Grudnia '70. Mierzący prawie 200 metrów długości i ok. 5 metrów wysokości mural jest hołdem dla poległych w tym miejscu podczas krwawych wydarzeń Grudnia '70 stoczniowców i portowców.

Nie jest możliwe wymienienie wszystkich sukcesów gdyńskich organizacji, warto jednak zauważyć, że z roku na rok rośnie skala realizowanych przez nie przedsięwzięć i oddziaływania na społeczność lokalną.

Całość sprawozdania, zawierająca dodatkowo rozdziały:

- REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO;
- INNE FORMYWSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYMI;

można pobrać tutaj: plik do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Czop
Wprowadził informację: Salwiusz Marchel
Ostatnio zmodyfikował: Salwiusz Marchel
Data wytworzenia informacji: 30.04.2013
Data udostępnienia informacji: 30.04.2013
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2013 15:13 Korekta Salwiusz Marchel
13.06.2013 15:13 Korekta Salwiusz Marchel
13.06.2013 14:20 Korekta Salwiusz Marchel
13.06.2013 14:19 Korekta Salwiusz Marchel
13.06.2013 13:42 Dodanie informacji Salwiusz Marchel