Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 13.1 i art. 14.1 RODO [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1], wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższych załącznikach:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 23.08.2018
Data udostępnienia informacji: 23.08.2018