Budowa ulicy Kołodziejskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE

Gmina Miasta Gdyni w związku z art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016.1440 z późn. zm.) informuje, że planuje zadanie pn.: „Budowa ulicy Kołodziejskiej w Gdyni”.                   

W ramach w/w inwestycji przewiduje się:
1) budowę układu drogowego (komunikacji kołowej i pieszej) wraz z docelową i tymczasową organizacją ruchu,
2) budowę kanalizacji deszczowej,
3) budowę oświetlenia,
4) przebudowę lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej).

Inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2015.2031 z późn. zm).

Dodatkowe informacje o w/w przedsięwzięciu można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
tel. 58 668 83 00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kinga Jankowska
Ostatnio zmodyfikował: Kinga Jankowska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2017
Data udostępnienia informacji: 15.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2017 09:00 Aktualizacja treści Kinga Jankowska
15.09.2017 08:58 Aktualizacja treści Kinga Jankowska
15.09.2017 08:54 Korekta Kinga Jankowska