Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, miasta spełniające określone kryteria demograficzne, są zobowiązane do dnia 1 marca 2014 r. do przyjęcia w drodze uchwały planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (w skrócie – Planu transportowego), obejmującego sieć komunikacyjną, której są organizatorem. Rada Miasta Gdyni zobligowana została więc do uchwalenia Planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025”, który w dniach od 18 stycznia do 7 lutego 2014 r. poddany został konsultacjom społecznym.

Celem konsultacji było:

  • zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nich założeń;
  • zebranie opinii i uwag do ww. dokumentu;
  • rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

Od 18 stycznia do 7 lutego 2014 r., projekt planu był wyłożony do wglądu w recepcji Obserwatorium Zmian Gdynia Infobox, przy ul. Świętojańskiej 30 w Gdyni. 


Uwagi do planu przekazywano na specjalnie przygotowanym formularzu, do 7 lutego 2014 r., albo przesyłano je mailem. 


Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gdyni oraz miast i gmin objętych porozumieniami komunalnymi na lata 2014-2025 (PDF)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2014
Data udostępnienia informacji: 17.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2018 08:49 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
21.02.2018 08:43 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2014 00:16 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2014 00:16 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2014 00:15 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.01.2014 14:21 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.01.2014 14:19 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
17.01.2014 14:14 Dodanie informacji Janusz Wensierski