Polowania zbiorowe

Koło Łowieckie Trop z siedzibą w Gdańsku planuje w sezonie 2021/2022 na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 70 w zasięgu administracyjnym Gminy Miasta Gdyni, przeprowadzenie zbiorowych polowań w niżej podanych terminach:

1) 05.12.2021 r. - rejon Chwaszczyno: Regulewo
2) 08.01.2022 r. - rejon Chwaszczyno: Osowa

Zgodnie z art.42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj.Dz.U.z 2020 poz. 1683 ze zm.) właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu wchodzącego w skład obwodu łowieckiego nr 70 ma prawo zgłosić Prezydentowi Miasta Gdyni sprzeciw wraz z uzasadnieniem, nie później niż na 3 dni przed planowanym polowaniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 22.10.2021
Data udostępnienia informacji: 22.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.10.2021 12:48 Aktualizacja treści Barbara Strzelczyńska
22.10.2021 12:21 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska