Polowania zbiorowe

Koło Łowieckie nr 4 Głuszec Wejherowo planuje w sezonie 2019/2020 na terenie dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 62 przeprowadzenie  zbiorowych polowań w terminach:
1)      05.10.2019r.  - rejon Krykulec - Zwierzyniec,
2)      12.10.2019r. - rejon Regulewo - Cisowa,
3)      17.10.2019r. - rejon Cisowa – Góra Mikołaja,
4)      30.11.2019r. - rejon Regulewo - Zwierzyniec,
5)      14.12.2019r. -  rejon Stara Pila,
6)      04.01.2020r. – rejon Cisowa.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu wchodzącego w skład obwodu łowieckiego nr 62 ma prawo zgłosić Prezydentowi Miasta Gdyni sprzeciw wraz z uzasadnieniem, nie później niż na 3 dni przed planowanym polowaniem.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 01.10.2019
Data udostępnienia informacji: 01.10.2019