Komunikat w sprawie zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie wydane przez RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, iż w związku ze zmianą przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, do dnia 22 stycznia 2016r. podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenia tutejszego Organu wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 ze zm.) obowiązane były uzyskać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Wobec powyższego, każdy prowadzący działalność w zakresie gospodarowania odpadami, powinien w określonej wyżej sytuacji, zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia.

Jednocześnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przypomina, iż brak aktualnych zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami może skutkować – w przypadku kontroli organów ochrony środowiska, m. in. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – nałożeniem kary administracyjnej, w wysokości od 1 000 do 1 000 000 zł, zgodnie z art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach.

Z informacji uzyskanych od Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, iż część zobowiązanych podmiotów do tej pory nie wystąpiła o uzyskanie nowych zezwoleń.

 

Załącznik - Oryginał pisma od RDOŚ ws. zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami z dn. 16.02.2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Krzysztof Martusewicz
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Martusewicz
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 21.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.02.2017 10:22 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
21.02.2017 10:09 Aktualizacja treści Krzysztof Martusewicz
21.02.2017 10:08 Dodanie informacji Krzysztof Martusewicz