Zaproszenie do składania ofert na realizację letnich kin plenerowych w dzielnicach

Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego oraz Rad Dzielnic – letnie kina plenerowe w dzielnicach: Dąbrowa, Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Redłowo, Grabówek i Leszczynki (Budżet Obywatelski) oraz Karwiny (zadania Rad Dzielnic)
 
Ważne! Wykonawca będzie musiał przestrzegać norm związanych z przeciwdziałaniem epidemii.
Wytyczne dot. Kin plenerowych i samochodowych znajdują się tutaj:

https://www.gov.pl/web/kultura/kina-plenerowe-i-samochodowe?fbclid=IwAR1EO2z1ZxvC6SsGrF8rMCXir4gmq05rBwbi3tOpEfwtW6ir0Rl59Vnlmdc

Opis projektu:
 
Skrócony opis projektu: utworzenie letnich kin plenerowych w dzielnicach: Dąbrowa, Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Redłowo, Grabówek i Leszczynki oraz Karwiny w miesiącach lipiec-sierpień 2020
 
Charakter projektu: Dzielnicowy: Dąbrowa, Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Redłowo, Grabówek, Leszczyki, Karwiny
 
Miejsce i czas realizacji zadania oraz wymagany zakres/opis projektru –  w załączonej tabeli oraz poniżej:

I . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców w dzielnicach Gdyni  pod wspólną nazwą „Kino dzielnicowe # w Gdyni”.
2. W ramach organizacji wydarzenia do Wykonawcy będzie należało:
a)       zakup  licencji filmów pełnometrażowych, które zostały wydane w latach 2018-2020 wraz z zapewnieniem infrastruktury na realizacje kina plenerowego  
(w tym m.in. opłaty Zaiks – SFP-ZAPA, nagłośnienie, projektor, ekran dmuchany do  projekcji filmowej wraz z obsługą i transportem) wg. poniższego zestawienia.  
 
Dzielnica
Ilość projekcji
Dąbrowa
4 projekcje w 3 dni (w tym 1 film dla dzieci)
Cisowa
4 projekcje w 3 dni
Chwarzno – Wiczlino
4 projekcje w 3 dni
Grabówek
4 projekcje w 3 dni
Leszczynki
4 projekcje w 3 dni
Redłowo
4 projekcje w 2 dni
Karwiny
7 projekcji w 7 dni (w tym 5 plenerowych i  2 projekcje w szkołach na dzielnicy Karwiny dla uczniów szkoły)
 
b) zapewnienie w trakcie pokazu niezbędnego do realizacji sprzętu:
- ekran  z profesjonalnego materiału projekcyjnego i z czarnym tłem, mocowany za pomocą gumek o powierzchni projekcyjnej przynajmniej 732 cm x 412 cm i wymiarach zewnętrznych 850 cm x 650 cm
- projektor multimedialny FULL HD 8000 ANSI lumenów lub większy,
- komputer z oprogramowaniem do odtwarzania filmów w formacie DCP
- odtwarzacz Blu ray
- monitor podglądu projekcji
- okablowanie specjalistyczne
- 2 głośniki o łącznej mocy 1000 W
- mikrofon bezprzewodowy
- oświetlenie,
- obsługa,
- 200 sztuk składanych krzesełek turystycznych z oparciem/ leżaków.
c) wydruk plakatów  full kolor (wg. projektu Zamawiającego) w ilości: format A2 – 3 x 300 szt., format A3 – 100 szt.,  A6 – 200 szt. ;
 
3. Realizacja zamówienia odbędzie się w piątki i soboty , w okresie lipca i sierpnia (dotyczy kin plenerowych), a w przypadku kin stacjonarnych w dwóch szkołach na terenie dzielnicy Karwiny w okresie wrzesień/ październik/listopad. W przypadki kin plenerowych termin i repertuar  Zamawiający wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.
4. W celu organizacji i przeprowadzenia imprezy Zamawiający udostępni Wykonawcy teren nieodpłatnie.
5. Transport, montaż, demontaż, zasilanie w energię oraz obsługa techniczna wszelkich urządzeń, instalacji i sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia całości imprezy leży po stronie Wykonawcy. W przypadku lokalizacji kina na terenie placówek oświatowych, istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do prądu.
6. Realizacja obsługi technicznej wszystkich elementów odbywać się będzie przez przeszkolonych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami.
7.  Poszczególne seanse filmowe w ramach imprezy nie mają statusu imprez masowych, szacowana liczba uczestników w losowo wybranym momencie wynosi ok. 200 osób.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na przeprowadzenie pokazu z Sanepid.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich niebezpiecznych pożarowo miejsc na terenie imprezy w podręczny sprzęt.
9. Wykonawca musi posiadać polisę OC organizatora imprez z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
 
Łączne środki przeznaczone na realizację projektu: 72 900 zł brutto, w tym:
- Dąbrowa 9 400 zł brutto
- Cisowa 9 400 zł brutto
- Chwarzno-Wiczlino 8 700 zł brutto
- Redlowo 9400 zł brutto
- Grabówek 9 500 zł brutto
- Leszczynki – 9 500 zł brutto
- Karwiny – 17 000 zł brutto
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z opisem projektu  – do 40 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 30 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 20 punktów
- indywidualna ocena oferty – do 10 punktów
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub w Kancelarii UMG przy ul. 10 lutego 24,  81-364 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2020 r. (środa). W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni na realizację realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego oraz Rad Dzielnic – letnie kina plenerowe w dzielnicach: Dąbrowa, Cisowa, Chwarzno-Wiczlino, Redłowo, Grabówek i Leszczynki (Budżet Obywatelski) oraz Karwiny (zadania Rad Dzielnic)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Olga Krzyżyńska
Ostatnio zmodyfikował: Olga Krzyżyńska
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2020 13:14 Aktualizacja treści Olga Krzyżyńska
22.05.2020 09:26 Aktualizacja treści Olga Krzyżyńska