Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków Miasta Gdyni

Działając na podstawie § 18 b ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 2021 r. poz. 56), w nawiązaniu do art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz do pisma Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 września 2020 r., znak: RD.5140.18-10.2020.JP, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni, informuje o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków karty adresowej zabytku włączonego do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
           
1. Dwie historyczne latarnie uliczne, ul. Pucka 34, dz. nr 803, Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Hirsch
Wprowadził informację: Celina Łozowska
Ostatnio zmodyfikował: Celina Łozowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2023 14:44 Aktualizacja treści Celina Łozowska
16.03.2023 16:13 Dodanie informacji Celina Łozowska