Informacja o przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Od 19 maja do 11 czerwca 2017 trwały konsultacje społeczne w sprawie regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Prowadzono je w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbyło się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
3. Warsztatów z grupami przedstawicielskimi, które odbyły się w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 16.30 w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98. 

Informujemy o przebiegu konsultacji:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Konrad Młynarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.06.2017
Data udostępnienia informacji: 14.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2018 12:34 Inne Konrad Młynarczyk
14.06.2017 08:24 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko
14.06.2017 08:22 Aktualizacja treści Aleksandra Dylejko