Komisje stałe Rady Miasta - zadania

Komisja Gospodarki Komunalnej

- do zadań Komisji należą sprawy dróg, wody i kanalizacji, ogrzewania, oczyszczania Miasta, transportu zbiorowego, cmentarzy, zieleni miejskiej, ochrony środowiska, energetyki, gminnego budownictwa mieszkaniowego, mieszkaniowego zasobu gminnego, obrotu mieniem komunalnym


Komisja Kultury

- do zadań Komisji należą sprawy instytucji i obiektów kulturalnych, imprez oraz dziedzictwa kulturalnego


Komisja Oświaty

- do zadań Komisji należą sprawy oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, dzieci i młodzieżyKomisja Planowania Przestrzennego i Strategii

- do zadań Komisji należą sprawy planowania przestrzennego, programów gospodarczych, przekształceń własnościowych, programów pomocowych, strategii rozwoju miastaKomisja Rewizyjna

powoływana jest w celu prowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, opiniowania wykonania budżetu Miasta Gdynia i występowania z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdynia oraz wykonywania innych zadań zleconych przez radę w zakresie kontroli 


Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

- do zadań Komisji należą sprawy wspierania rodziny, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowiaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa

- do zadań Komisji należą sprawy statutu Miasta, rad dzielnic, nazw ulic i placów, pomników, współpracy z organizacjami pozarządowymi, partycypacji, budżetu obywatelskiego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, związków gminnych, honorowego obywatelstwa, medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, współpracy z miastami partnerskimi


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

powoływana jest w celu rozpatrywania przez Radę Miasta Gdyni skarg na działania Prezydenta Miasta Gdyni  i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez obywateli


Komisja Sportu

- do zadań Komisji należą sprawy sportu dzieci i młodzieży, instytucji, obiektów i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznychKomisja Budżetowa

- do zadań Komisji należy opiniowanie projektu budżetu i przebiegu jego realizacji oraz uchwały okołobudżetowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 02.12.2014
Data udostępnienia informacji: 11.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2019 10:14 Korekta Dorota Nelke
14.11.2019 10:34 Usunięcie składów komisji Dorota Nelke
29.10.2019 14:05 Korekta Dorota Nelke
03.09.2019 14:17 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
23.07.2019 12:27 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
23.07.2019 12:11 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
09.04.2019 13:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.04.2019 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 12:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 12:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.12.2018 11:49 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
11.12.2018 08:21 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:29 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:28 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:16 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:13 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:09 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 12:07 Korekta Michał Kowalski
20.10.2017 09:50 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:50 Zmiana podstawy prawnej Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:49 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski
20.10.2017 09:32 Aktualizacja treści Jan Kowalski