Komisja do spraw nabywania lokali mieszkalnych

Powołuje się Komisję do spraw nabywania lokali mieszkalnych w składzie:

1. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Andrzej Ryński jako Przewodniczący Komisji;
2. Naczelnik Wydziału Budynków - Beata Brzostowska jako Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych - Anna Łepik;
4. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Spraw Społecznych w Gdyni - Jarosław Józefczyk;
5. Główny specjalista Wydziału Budynków - Wiesław Cuban;
6. Inspektor Wydziału Spraw Społecznych - Ewa Surażyńska;
7. Kierownik Referatu Gospodarki Lokalami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Monika Szafrańska;
8. Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Dominika Majzner jako Sekretarz Komisji;
9. Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Adriana Kowalewska;
10. Radca prawny obsługujący Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby nie będące jej członkami, zapraszane celem konsultacji. W przypadku nieobecności członka Komisji jednostka, w której jest zatrudniony, zobowiązana jest zapewnić właściwe zastępstwo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 26.09.2017
Data udostępnienia informacji: 09.10.2017