Komisja do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką

Komisja do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką została powołana zarządzeniem nr 10093/13/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 marca 2013 roku.

Skład Komisji

1) Przewodniczący Komisji - Marzenna Umławska Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gdyni

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji - Jolanta Sumowska Kierownik Ref. Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Gdyni

3) Członkowie Komisji
a) Hanna Balogh Obwodowy Urząd Miar w Gdyni
b) Sebastian Dąbrowski Komenda Miejska Policji w Gdyni

4) Zastępcy członków Komisji
a) Joanna Pończocha Obwodowy Urząd Miar w Gdyni
b) Adam Rzechuła Komenda Miejska Policji w Gdyni
c) Witold Jędrzejewski Komenda Miejska Policji w Gdyni
d) Zbigniew Myszkier Komenda Miejska Policji w Gdyni

W czasie trwania egzaminu dopuszcza się możliwość uczestnictwa w charakterze obserwatorów:
1) Związku Zawodowego Taksówkarzy Pełnoetatowych NSZZ "Solidarność" Oddział Gdynia reprezentowanego przez Pana Piotra Kruszyńskiego lub Pana Arkadiusza Matlakowskiego.
2) Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Gdyni zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082221 reprezentowanego przez Pan Andrzeja Adamczyka.

Komisja powołana zostaje na czas nieokreślony

Dodatkowe informacje: Wydział Spraw Obywatelskich

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.03.2013
Data udostępnienia informacji: 10.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 10:21 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 12:46 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 12:45 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.10.2011 11:12 Korekta Michał Kowalski
25.10.2011 15:05 Korekta Dorota Nelke
12.10.2011 10:02 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 09:59 Korekta Michał Kowalski
10.10.2011 11:31 Dodanie informacji Michał Kowalski