Komisja d/s Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni

Zarządzeniem nr 6175/17/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017 powołuje się Komisję d/s Tymczasowej Organizacji Ruchu i Zajęcia Pasa Drogowego w Gdyni.

W skład Komisji wchodzą:
1. przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni,
2. przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni,
3. przedstawiciel Zalrząu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
4. przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (Referatu Oznakowania, Referatu Zajęcia Pasa
Drogowego).

Członków Komisji powołują kierownicy wlaściwych instytucji. Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji powierza się Kierownikowi Referatu Oznakowania. Komisja jest ciałem doradczym Prezydenta miasta Gdyni w zakresie zarządzania ruchem. Posiedzenia Komisji odbywają się w każdy roboczy czwartek o goclzinie 10:00 w siedzibie Zarządu Dróg i
Zieleni w Gdyni.

Do zadań Komisji należy między innymi:
1) opiniowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu,
2) wprowadzanie zmiany czasowej organizacji ruchu, w tym ustalanie terminów ich wprowadzonia,
3) wydawanie warunków na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz terminu i sposobu przywrócenia
pasa do stanu pierwotnego.
4) szczegółowe rozpatrywanie wniesionych opinii lub wątpliwości związanych z projektem organizacji ruchu,
5) ustalanie warunków na udzielanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Komisja działa w oparciu o poniższy regulamin:
1) posiedzenia Komisji są protokołowane,
2) wnioski dotyczą rozpatrywania spraw przez Komisję wnoszone są pisemnie i kopie tych wniosków stanowią załącznik do protokołu (bez załączników graficznych),
3) protokół oraz wnioski z załącznikami graficznymi wnoszonych na Komisję tymczasowych organizacji ruchu archiwizowane są przez Referat Oznakowania
4) wnioski z załącznikami do wydawanych warunków na prowadzenio robót w pasie drogowym archiwizowane są przez Referat Zajęcia Pasa Drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 15.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.07.2017