Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego została powołana Zarządzeniem nr 1959/2011/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2011 r. z późn. zm oraz zmieniona zarządzeniem nr 6174/17/VII/M Prezydetna Miasta Gdyni z dnia 15.05.2017 r.

Do zadań komisji należy między innymi:

1. Analiza stanu bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drogach oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich poprawę,
2. opiniowanie projektów docelowej organizacji ruchu,
3. szczegółowe rozpatrywanie wniesionych opinii, propozycji związanych ze zmianami organizacji ruchu

Komisja Bezpieczefistwa Ruchu Drogowego w Gdyni działa w oparciu o poniższy regulamin:
1. posiedzenia Komisji są protokołowane,
2. wnioski dotyczące rozpatrywania spraw przez Komisję wnoszone są pisemnie i kopie tych wniosków stanowią załącznik do protokołu (bez załczników graficznych)
3. protokoły oraz wnioski z załącznikami grafcznymi wnoszonych na Komisję organiizacji ruchu archiwizowane są przez Referat Organizacji Ruchu.

Skład Komisji:

1) Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
2) Przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni.
3) Przedstawiciel Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
4) Przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (Referatu Organizacji Ruchu oraz Zespołu ds. Komunikacji Rowerowej).
5) Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa
6) Ekspert ds. Dostępności
7) Przedstawiciel Organizacji Społecznej

 
Członków Komisji wyznaczają kierownicy w/w komórek, jednostek organizacyjnych i instytucji.

Pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji powierza się Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni.

Posiedzenia Komisji zwoływane sa przez przewodniczącego w miarę potrzeby.

Dodatkowe informacje:  Referat Organizacji Ruchu i Oznakowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 17.05.2011
Data udostępnienia informacji: 10.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2019 10:27 Korekta Michał Kowalski
11.09.2017 12:25 Aktualizacja treści Michał Kowalski
31.07.2014 13:25 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 09:18 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 09:15 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 07:58 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
31.07.2014 07:58 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
30.07.2014 14:02 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 15:22 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 10:32 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
29.07.2014 10:29 Aktualizacja treści Jolanta Borzyszkowska
27.10.2011 11:07 Korekta Michał Kowalski
27.10.2011 10:56 Aktualizacja treści Michał Kowalski
12.10.2011 13:28 Dodanie informacji Michał Kowalski
12.10.2011 09:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.10.2011 10:45 Korekta Michał Kowalski
10.10.2011 10:33 Dodanie informacji Michał Kowalski