Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 31 stycznia 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
31 stycznia 2017 r.
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Plan pracy na rok 2017 r.
Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul.
 
Ad 2. Wiceprezydent MG p. Bartosz Bartoszewicz zaprezentował projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, który bez uwag został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0.
Kolejny projekt w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, także uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 6/0/1.
 
Zmiana uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych" – jak wyjaśniła p. B. Szadziul - zawiera sprostowanie pomyłki pisarskiej oraz wprowadza do zakresu zadań statutowych działania w zakresie wspierania rodziny, w zakresie sportu i edukacji oraz w zakresie utrzymania obiektów związanych z realizacją zadań. Poszerza także rodzaje działalności o organizowanie konkursów, festiwali, konferencji, działania edukacyjne i imprezy sportowe, prowadzenie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w związku z koniecznością wzmocnienia zespołu wprowadzono do statutu stanowiska Zastępcy Dyrektora jednostki. Opinia pozytywna: 6/0/1.
Następnie przegłosowano projekty uchwał w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Opinia pozytywna dla trzech propozycji z jednakowym wynikiem: 7/0/0.
 
Ad 3. Przewodnicząca komisji zaproponowała, aby w 2017 roku przyjrzeć się rozwojowi oddziału położniczego w szpitalu w Redłowie oraz realizacji diagnostyki FAS. Zaprosiła także na spotkanie w Infoboxie w sprawie rewitalizacji.
 
Ad 4. Następne posiedzenie – 21 luty. Przewodnicząca wyjaśniła, że dzisiejsze posiedzenie zostało zorganizowane dość późno, ale odbywające się ferie uniemożliwiały inną formułę zwołania komisji. Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:52 Zmiana tytułu Dorota Nelke