Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 24 stycznia 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 24 stycznia 2018 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy wniesione.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul powitała zebranych, w tym p. naczelnik Krystynę Przyborowską oraz p. Edytę Borides z Wydziału Edukacji UMG.
 
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania omówiła p. Naczelnik, a kwestie dot. dotacji wyjaśniła pani Bordies. W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych istnieje konieczność przyjęcia nowego trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania przedmiotowej dotacji w oparciu o nowy przepis delegacyjny oraz dostosowania stanu prawnego do przepisów ustawy.
Opinia pozytywna: 7/0/0.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni również uzyskał jednogłośną opinię pozytywną w głosowaniu: 7/0/0.

Przewodnicząca zaproponowała przegłosowanie projektów uchwał w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” pani Jolancie Obara, panu Tadeuszowi Palmowskiemu oraz pani Monice Płocke. Wszystkie propozycje zostały zaakceptowane w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 7/0/0.

Ad 3. Radny Bogdan Krzyżankowski poinformował, że Klub Radnych PO wystąpi z wnioskiem o zakaz używania fajerwerków hukowych na terenie Miasta Gdyni. Radny odczytał sformułowane pismo w tej sprawie.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.01.2018
Data udostępnienia informacji: 24.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:58 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 14:37 zatwierdzenie Michał Kowalski