Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 24 listopada 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
24 listopada 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektu budżetu MG na rok 2017.

Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul powitała zebranych i stwierdziła kworum.
W imieniu komisji pogratulowała p. Franciszkowi Bronkowi, z-cy dyr. MOPS ds. wsparcia dziecka i rodziny, otrzymania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – „Srebrne drzewko” za rok 2016. Nagroda marszałka województwa pomorskiego przyznawana jest pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Ad 2. prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił podstawowe wartości planowanego na rok 2017 budżetu Miasta w porównaniu do roku 2016.
Wiceprezydent Michał Guć przedstawiając budżet pomocy społecznej zaznaczył, że bilansuje on owoce lat poprzednich i planu na kolejny rok. Wyzwaniem dla polityki finansowej w tej dziedzinie jest kwestia seniorów: średnia wieku rośnie, rośną statystyki osób starszych schorowanych i samotnych. Pani dyr. Mirosława Jezior oraz z-ca dyr. p. F. Bronkz MOPS-u omówili najważniejsze wątki w dokumencie dot. opieki społecznej.
W dalszej części spotkania goście komisji udzielali szczegółowych informacji na temat planowanych w budżecie zadań.
 
Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków do projektu budżetu na rok 2017.
 
Projekt budżetu na 2017 r. uzyskał opinie pozytywną w głosowaniu: 5/0/2.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.11.2016
Data udostępnienia informacji: 24.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:59 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:30 zatwierdzenie Michał Kowalski