Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 16 czerwca 2015 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
16 czerwca 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. Zwiedzanie placówek Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ul. Reja2 oraz
przy ul. Chrzanowskiego 3/5.
2. Informacje o działalności OPiTU.
3. Zaopiniowanie projekt6w uchwał.
 
Ad 1. Gospodynią spotkania była pani Katarzyna Wiśniewska, dyrektor OPiTU w Gdyni,
lekarz medycyny pracy, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwentka
studiów podyplomowych - zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej, Członek Polskiego
Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 
W placówce przy ul. Reja specjaliści pochylają się nad problemem uzależnień, współuzależnień i przemocy związanej z alkoholem. Rozmawiano nad możliwością rozbudowy obiektu, ponieważ obłożenie placówki wymusza rotację i trudności w realizacji zadań i misji Ośrodka. Ośrodek oferuje profesjonalną, bezpłatną pomoc osobom uzależnionym od alkoholu lub pijącym szkodliwie, a także rodzinom osób uzależnionych (małżonkom, dzieciom, rodzicom) w zakresie: diagnostyki uzależnienia i współuzależnienia, konsultacji specjalistycznych, terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, terapii indywidualnej i grupowej dla osób z syndromem DDA, doradztwa prawnego, konsultacji pracownika socjalnego.

Praca w placówce przy ul. Chrzanowskiego skupia się na leczeniu uzależnień behawioralnych oraz od narkotyków. O charakterze pracy Ośrodka opowiadał pan Janusz Sokołowski, psycholog, trener, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Od wielu lat pracuje z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz członkami ich rodzin (w OPiTU od 1998 roku). Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową oraz maratony terapeutyczne dotyczące m.in. treningu asertywności, umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych. Od 1995 r. zajmuje się profilaktyką uzależnień oraz szkoleniami różnych grup zawodowych. Jest autorem programu edukacyjno-profilaktycznego w dziedzinie uzależnień: Kim Jesteś? Od 2005 roku prowadzi także psychoterapię osób uzależnionych behawioralnie (automaty do gier, kasyna, Internet, gry komputerowe itp.).
 
Ad2. Terapeuci omówili drogę i programy leczenia różnych uzależnień przedstawili krótko sukcesy na tym polu, a także wyświetlono prezentację. Dyskutowano na temat skali zagrożeń,
warsztatów dla dzieci i rodziców, braku ośrodka detoksykacji w Gdyni oraz kontraktowania usług leczniczych przez NFZ. Podkreślono pozytywne znaczenie bezpośredniego spotkania i wymiany informacji, a także zadeklarowano wzajemną współpracę na rzecz rozbudowy Ośrodka i działań profilaktycznych.
 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekty uchwal w sprawie zmian w budżecie MG na 2015 r. oraz zmiany WPF, które kolejno zaopiniowano pozytywnie w głosowaniach z jednakowym wynikiem: 7/0/0'
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.06.2016
Data udostępnienia informacji: 16.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:56 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 14:40 zatwierdzenie Michał Kowalski