Protokół z posiedzenia Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 31 sierpnia 2016 r.  

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
31 sierpnia 2016 r.

 
Porządek obrad:
rozpoczęcie posiedzenia,
przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,
zaopiniowanie projektów uchwał,
zakończenie obrad.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczyła p. Beata Szadziul, przewodnicząca komisji.
 
Ad 2. Do protokołu z dnia 21 czerwca nie wniesiono uwag.
 
Ad 3. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił projekty uchwał w sprawach dot. finansów Miasta, które zostały zaopiniowane pozytywnie bez uwag w głosowaniach:
 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok – 6/0/2,
- zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 – 6/0/2.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych również zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 8/0/0.
 
Ad 4. Posiedzenie zakończono wyznaczeniem terminu kolejnego spotkania na 27 września 2016 r.
 
Przewodnicząca komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 31.08.2016
Data udostępnienia informacji: 31.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:02 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:27 zatwierdzenie Michał Kowalski