Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 19 kwietnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
19 kwietnia 2016 r.
 
 
Do prezentacji „Projektu Gdyńska – Warszawska” pani przewodnicząca komisji Beata Szadziul zaprosiła p. Beatę Świątek – Soldat oraz Marcina Kowalewskiego z miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaangażowanych w tworzenie i realizację programu.

W Gdyni zostaje wdrożony pilotaż innowacyjnych rozwiązań skierowanych do osób wychodzących z bezdomności i w trudnej sytuacji mieszkaniowej - jednym z nich jest omawiany projekt. Zakłada on, że osoby wychodzące z bezdomności same pracują przy remoncie i wykańczaniu swojego nowego mieszkania. Miasto udostępniło MOPS jeden z lokali komunalnych i wyremontowało go do stanu deweloperskiego (bez ścian, podłóg i elementów wykończeniowych). Prace wykończeniowe prowadzą w lokalu osoby, które wkrótce w nim zamieszkają.  Pięciu panów pracuje pod nadzorem wykwalifikowanych budowlańców oraz przy wsparciu pracowników socjalnych. W akcję wykończenia mieszkania (również wyposażenia go w sprzęt AGD) włączyły się gdyńskie firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyszli lokatorzy mieszkania na ulicy Warszawskiej zobowiązali się do partycypowania w kosztach jego utrzymania. Badania i zachodnie doświadczenia dowodzą, że bezpośrednie zaangażowanie się w prace nad urządzeniem nowego lokum oraz udział w kosztach mają dobry wpływ na osoby wchodzące z bezdomności. Pozwala im to bardziej docenić otrzymaną pomoc i mobilizuje do pracy nad poprawą swojej sytuacji życiowej.

Przyszli lokatorzy zostali wytypowani poprzez analizę profilu aktywnych bezdomnych osób. Na zorganizowane wstępne spotkanie przyszło kilkunastu panów, którzy chcieli wziąć udział w projekcie, kilku od razu podziękowało. Zorganizowane warsztaty kulinarne przez Bank Żywności zintegrowało grupę. Wykonawcy amatorskiego remontu pracowało na umowach wolontariackich z ubezpieczeniem, według ustalonego grafiku (3 osoby na zmianie), pod opieką pana majstra z MOPS. Do czterech pokoi sześciu panów będzie mogło wprowadzić się w maju. Przebywanie w tym mieszkaniu nie umożliwi oczekiwania na lokal socjalny. Lokatorkami mieszkania nie będą mogły być panie, ale to miejsce może stać się zalążkiem rodziny. Motywacja w postaci posiadania miejsca, do którego można wrócić, spowodowała trzeźwość wśród tych osób i deklaracje niepalenia.

Ostatnie miesiące były czasem pogłębionej diagnozy problemów polityki mieszkaniowej w naszym mieście. Po zbadaniu najtrudniejszych obszarów, w życie wprowadzane są obecnie odświeżone działania samorządu w tym zakresie: utworzono tzw. czwórki diagnostyczne - czyli międzywydziałowe zespoły składające się z przedstawicieli Wydziału Spraw Społecznych UM, Wydziału Budynków UM, Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu ds. Bezdomnych. Zadbają one o poprawę rozpoznania sytuacji mieszkaniowej gdynian, a w szczególności usprawnią system interwencji mieszkaniowej. Czwórki diagnostyczne rozpoczęły już pracę, a w najbliższym czasie odwiedzą kolejne miejsca (ok. 40) zidentyfikowane jako priorytetowe do rozpoznania i interwencji. Efektem będzie raport wraz z mapą najtrudniejszych przypadków. Trwają prace nad poprawą wewnętrznej współpracy wydziałów Urzędu Miasta, jednostek odpowiedzialnych za pomoc społeczną oraz innych ważnych, lokalnych instytucji w zakresie mieszkalnictwa. Zaplanowano również usprawnienie pozyskiwania, utrzymania i udostępniania mieszkań, którymi dysponuje miasto. Innymi słowy - bardziej elastyczny system remontów i adaptacji dostępnych lokali oraz łatwiejsze pozyskiwania mieszkań na wolnym rynku. Zakłada on m.in. współpracę z agencjami pośrednictwa nieruchomości i spółdzielniami mieszkaniowymi. Dla osób usamodzielniających się, MOPS planuje uruchomić również tzw. sieć oparcia społecznego. Pomoże ona w budowie relacji z innymi osobami i odzyskaniu kompetencji społecznych.

Kolejnym przykładem nowoczesnych metod wsparcia osób bezdomnych i uniezależniania ich od przebywania w schroniskach w naszym mieście jest "Plan Utrecht - mieszkanie zamiast schroniska". Jego nazwa pochodzi od eksperymentu społecznego przeprowadzonego w Holandii. W ramach projektu osobom bezdomnym oraz tym, w stosunku do których wykonywana jest eksmisja, oferuje się wsparcie (także finansowe) w pozyskaniu i utrzymaniu wynajmowanego lokalu na otwartym rynku. W tej chwili w ramach "Planu Utrecht" mieszkania i pokoje na wolnym rynku wynajmuje blisko 80 osób.

Przewodnicząca podziękowała gościom i przekazała członkom komisji informację o zaproszeniu na seminarium organizowanego` przez MOPS na temat rodzin zastępczych w PPNT 22 kwietnia 2016 r.
Na tym posiedzenie zakończono.


Przewodnicząca komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 26.04.2016
Data udostępnienia informacji: 26.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:05 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:02 zatwierdzenie Michał Kowalski