Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 23 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Gdynia, 23 stycznia 2018 r.
 
Porządek posiedzenia – zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na 39. sesję RMG:
 
5.4.- projekt uchwały w spr. wyrażenia woli współdziałania Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo …:
 
Uzasadnienie dla podjęcia przedmiotowej uchwały przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 7 gł. za
 
5.6.- w spr. stwierdzenia nieważności paragr. 10 ust. 1 pkt 2 uchwały /…/ w spr. uchwalenia mpzp części dzielnicy Śródmieście …:
 
O przyczynach wystąpienia z przedmiotowym projektem mówił Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego, pan M. Karzyński.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.5. – w spr. zmiany statutu jednostki budżetowej „Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia”:
 
Zadania z zakresu działalności komunikacyjnej, o realizację których poszerzona zostanie działalność jednostki, omówiła Dyrektor PPNT, pani Anna Borkowska.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.9. – w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia dzierżawy nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 13:
 
Przedmiotowy projekt jak i kolejne, dot. nieruchomości, przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Andrzej Ryński.
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.10- w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ przy ul. Świętojańskiej 92:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.11- w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - Al. Piłsudskiego 50:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.12- w spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Kołobrzeska:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.14 – w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Rybaków (936 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.15 - w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Rybaków (1240 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.16- w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Rybaków (130 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.17 - w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Rybaków (2 500 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.18 - w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Rybaków (500 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.19- w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Frezerów/Jantarowej:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.20- w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Zielonej (22 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.21- w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Zielonej (93 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.22- w  spr. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /…/ - ul. Zielonej (15 m):
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.23- w  spr. nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa /…/ nieruchomości poł.  w pasie ul. E. Kwiatkowskiego:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
5.24 – w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /…/ poł. przy ul. Sochaczewska 6:
 
Radny B. Krzyżankowski wskazał na brak planu dla przedmiotowego terenu i wyraził przypuszczenie, że na działce powstanie obiekt o parametrach przekraczających parametry sąsiedniej zabudowy. Tym samym nastąpi zwiększenie obciążenia infrastruktury i zakłócony zostanie ład architektoniczny.
Zdaniem radnego wskazane jest podjęcie decyzji po uchwaleniu planu.
 
Naczelnik A. Ryński wyjaśnił, że na terenie jest już realizowana inwestycja. Przedmiotowy obszar jest  w dużym stopniu zagospodarowany.
Zdaniem Naczelnika na działce nie powstanie obiekt o parametrach przekraczających parametry istniejącej zabudowy.
 
Opinia pozytywna: 7/1/0
 
5.25- w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /../ poł. przy ul. Bursztynowej 1A:
 
Opinia jednogłośnie pozytywna: 8 gł. za
 
W odniesieniu do projektów w sprawach nadania Medali im. Eugeniusza Kwiatkowskiego radny P. Stolarczyk wyjaśnił, że w głosowaniu wstrzyma się od głosu z powodu niedostarczenia w odpowiednim terminie materiałów dotyczących proponowanych kandydatur.
 
5.1.    w spr. nadania p. Jolancie Obara /…/ :
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
5.2.    – w spr. nadania p. Tadeuszowi Palmowskiemu /…/:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
5.3.    – w spr. nadania p. Monice Płocke /…/:
 
Opinia pozytywna: 7/0/1
 
 
 
Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Andrzej Kieszek
 
 
Prot.: insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 16.07.2018
Data udostępnienia informacji: 16.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 12:33 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.07.2018 15:47 Korekta Michał Kowalski