Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 6 grudnia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej z dnia 6 grudnia 2016 r.
 
Posiedzenie rozpoczął powitaniem zebranych p. Andrzej Kieszek, przewodniczący komisji. Gośćmi komisji byli: pani Katarzyna Gruszecka – Spychała, wiceprezydent Miasta Gdyni, pan prof. Krzysztof Szałucki, skarbnik MG oraz pan Marek Stępa, Wiceprezydent MG.
 
Tematyka spotkania dotyczyła projektu budżetu Miasta Gdyni na rok 2017.
Pani Wiceprezydent omówiła część budżetu poświęconą inwestycjom z uwzględnieniem zakupów taboru trolejbusowego, analizy różnych rozwiązań problemu zatorów na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Kwiatkowskiego, planów dot. ul. Rdestowej (tu p. Wiceprezydent zadeklarowała dostarczenie dokumentacji p. I. Beniszowi, na jego prośbę), a także modernizacji Strefy Płatnego parkowania. Pan Andrzej Kieszek wyraził negatywną opinię o parkometrach wymuszających wpisanie rejestracji pojazdu. Pani Wiceprezydent uspokoiła, że urządzenia będą testowane, mają działać także na kartę zbliżeniową. Omówiła także program utwardzania ulic płytami jomb oraz remontów chodników, na który zostały zaplanowane sensowne środki. Następnie dyskutowano o realizacjach inwestycyjnych, sprzyjających niepełnosprawnym. Prof. K. Szałucki udzielił wyjaśnień na temat przebudowy obiektu ośrodka Terapii realizowanej przez MOPS. Podkreślił sposób planowania wydatków inwestycyjnych poprzedzone rozważaniem ryzyk wykonawstwa, potrzeb i efektów, wskazując przeznaczenie na cele inwestycyjne 214 mln zł.
Wiceprezydent marek Stępa udzielił wyjaśnień na temat projektu i budowy zbiorników retencyjnych. Projekt oczekuje na akceptację Ministerstw Środowiska, co niestety się przedłuża.
Przewodniczący komisji zapytał także o kanalizację sanitarną, przepompownię oraz przyłącza sieci do domów w ulicy Westy. Wiceprezydent wyjaśnił, że jeśli droga jest gminna, miasto wykona projekt, a PEWIK go zrealizuje na własny koszt. W tym miejscu o kanalizację przy ul. Rybaków 30 A zapytała radna Marika Domozych, która przypomniała, że inwestycja miała być przeprowadzona już w czasie wakacji. Pan M. Stępa stwierdził, że został wykonany projekt, ale zabrakło czasu na jego realizację. Zostało zawarte porozumienie z PEWiK.
Następnie wysłuchano informacji na temat remontu ul. Kwiatkowskiego.
Komisja nie zgłosiła żadnych wniosków do projektu budżetu na rok 2017. Projekt budżetu na 2017 r. uzyskał opinie pozytywną w głosowaniu: 5/0/1.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 06.12.2016
Data udostępnienia informacji: 06.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:23 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:53 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:20 korekta tytułu Michał Kowalski