Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z 30 sierpnia 2017 r.
 
Porządek obrad:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
zakończenie obrad.
 
Ad 1. Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek powitał zebranych, stwierdził kworum i przedstawił porządek obrad, który został zaakceptowany bez uwag.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG omówił projekty uchwał dot. finansów Miasta Gdyni, zawarte w aneksie do porządku obrad sesji.
Projekty zaopiniowano w kolejnych głosowaniach:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok: 7/0/0,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033: 7/0/0,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego: 7/0/0,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku: 7/0/0.
 
Pani Beata Brzostowska, Naczelnik Wydziału Budynków zaprezentowała projekt uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni i Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni. Połączenie ma nastąpić z dniem 1 listopada 2017 r. pod nazwa Zarząd Budynków i lokali Komunalnych w Gdyni. Projekt uzyskał pozytywne opinie związków zawodowych, proces nie wywoła zwolnień obecnych pracowników. Nad przygotowaniem proponowanej zmiany pracował zespół ds. restrukturyzacji, w tym: naczelnicy wydziałów księgowości, budżetu, nadzoru właścicielskiego, budynków oraz kierownicy ABK, którzy przekazywali wypracowane postanowienia pracownikom jednostek. Zmiana ma na celu dostosowanie zarządu mieniem komunalnym do nowych standardów, zadań i unowocześnienie działania, także poprzez wzmocnieniu kompetencyjnym i kadrowym jednostki w kierunku usprawnienia procesów zarządzania przypisanym jej prawom do nieruchomości, podniesienie poziomu obsługi klienta, stworzenia warunków do realizacji nowych zadań Gminy, w tym wzmacniania wizerunku Miasta Gdyni w aspekcie innowacyjnych rozwiązań. Opinia pozytywna: 8/0/0.
 
Ad 3. Kolejne posiedzenie odbędzie się 19 września, a poświęcone będzie m. in. Tematowi hal targowych w Gdyni. Przewodniczący poprosił o kierowanie pytań w tej sprawie do p. Wiceprezydent Katarzyny Gruszeckiej – Spychały.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.08.2017
Data udostępnienia informacji: 30.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:18 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:48 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:46 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:44 korketa tytułu Michał Kowalski