Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 14 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG z dnia 14 lutego 2017 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek powitał zebranych i stwierdził prawomocność posiedzenia. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. Radny p. Stanisław Szwabski zaproponował zaopiniowanie uchwał planistycznych bez względu na nieobecność zaproszonego prelegenta.  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Dragonów oraz zmiane uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej zaopiniowano pozytywnie w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem 7/0/0. 
Wyjaśnień do projektów uchwał dot. gospodarowania mieniem komunalnym udzielił p. Tomasz Banel, Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.
W dyskusji sprawie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bosmańskiej i Aragońskiej, radny B. Krzyżankowski zwrócił się z wnioskiem o nie sprzedawanie nieruchomości nie objętych planem miejscowym. Pan Naczelnik wyjaśnił, że istnieje pewność co do charakteru planowanej tam zabudowy. W warunkach przetargu zawarty zostanie wymóg sporządzenia rozwiązania układu drogowego oraz służebności drogowej na rzecz mieszkańców. Członkowie komisji poparli koncepcję utrzymania niewysokiej zabudowy w tym rejonie. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
Kolejne dokumenty przyjęto bez uwag w głosowaniach:
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Adm. J. Unruga, opinia pozytywna: 7/0/0.
- wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej 16, opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Kornela Makuszyńskiego, opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 26, opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Wrocławskiej/Architektów,  opinia pozytywna: 7/0/1.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Zakopiańskiej. opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Kalksztajnów.  Opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. K. Kilińskiego/A. Abrahama.  Opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Partyzantów 23, ul. Powstania Styczniowego 2, ul. Boh. Starówki Warszawskiej 19, ul. Bp. Dominika 3-21, ul. gen. J. Dąbrowskiego, ul. Leopolda Staffa. Opinia pozytywna: 8/0/0.
- wyrażenie zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnych zabudowanych garażami na czas nieokreślony – opinia pozytywna: 8/0/0.
 
 Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji
Andrzej Kieszek
 
Protokołowała; Z. Gawlik BRM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 14.02.2017
Data udostępnienia informacji: 14.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:21 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:52 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:29 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:29 korekta tytułu Michał Kowalski