Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 10 maja 2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG 10 maja 2017 r.
 
Przedmiotem obrad było rozpatrzenie wniosków mieszkańców o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych na wykup mieszkań komunalnych oraz wniesienie projektu uchwały na sesję w dniu 24 maja 2017 r. Gościem komisji była pani Krystyna Osowska, zastępca Skarbnika MG.
Przewodniczący komisji p. Andrzej Kieszek zaznaczył, że każda sprawa jest indywidualna i trudna, a ich rozwiązanie determinują przepisy ustawy.
Pani K. Osowska wyjaśniła, że to Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w uzasadnionych przypadkach nalicza zwrot bonifikaty, a Wydział Dochodów zajmuje się egzekucją. Informacja o wszczęciu postępowania o zwrot udzielonej bonifikaty dociera do Wydziału Dochodów po otrzymaniu zwrotki pisma do interesanta. Interesant może wnioskować o odroczenie bądź zaniechanie żądania zwrotu bonifikaty. Wnioski takie rozpatrywane są indywidualnie. Radni mogli zapoznać się z zestawieniem dot. bieżących spraw: na 45 sytuacji dot. żądania zwrotu bonifikaty ok. 10. uregulowano, w 10 przypadkach jest zgoda na spłatę w ratach (max. 60 rat). Decyzją Prezydenta na wniosek zainteresowanego - w określonych przypadkach -  można częściowo umorzyć należność lub rozłożyć na raty.
Po rozpatrzeniu spraw i zapoznaniu się z uzasadnieniem Komisja przegłosowała rekomendacje o odrzucenie wniosków w kolejnych głosowaniach:
1)      projekt uchwały w sprawie p. AJD: 6/1/0,
2)      projekt uchwały w sprawie p. AC: 5/2/0,
3)      projekt uchwały w sprawie p. JG: 6/0/1.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący komisji
 
Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 10.05.2017
Data udostępnienia informacji: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:19 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:50 Zmiana tytułu Dorota Nelke
10.10.2017 14:33 Korekta Michał Kowalski
10.10.2017 14:33 korekta tytułu Michał Kowalski