Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 29 listopada 2017 r.  

Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RMG
w dniu 29 listopada 2017 r.
 
Prowadzenie obrad: przewodniczący komisji GKiOŚ p. Kamil Góral oraz przewodniczący komisji PGiM p. Andrzej Kieszek (głosowanie).
 
Przewodniczący K. Góral przypomniał, że posiedzenie jest poświęcone dyskusji nad projektem budżetu na rok 2018 i Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Gdyni.
 
Głos zabrał prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, który zaproponował sposób procedowania: przedstawienie części ogólnej dochodów i wydatków, następnie omówienie działów z zakresu zainteresowania komisji i wyjaśnienia interesujących zagadnień.
Wielkości kwot składających się na dochody i wydatki oraz ustalenie deficytu i źródło jego pokrycia prezentowane są w części ogólnej dokumentu. Tu pan Skarbnik wyjaśnił, że jak na możliwości zadłużania się gmin, do granicy zobowiązań ustalanych przez przepisy, Gdynia ma stosunkowo niewielkie zadłużenie. Rok 2018 musi być czasem o znacznym wysiłku inwestycyjnym, ze względu na zbliżające się ograniczenia strumieni zewnętrznego finansowania (UE). Po przedstawieniu najważniejszych parametrów budżetu i udzieleniu wyjaśnień w sprawie tworzenia prognoz, pan K. Szałucki odpowiadał na szczegółowe pytania dotyczące dochodów majątkowych i wpływów z PIT, a także planowanych wydatków na inwestycje drogowe. Dodatkowych wyjaśnień udzielili Wiceprezydenci p. Katarzyna Gruszecka – Spychała i p. Marek Stępa.
 
Po wysłuchaniu informacji i zamknięciu dyskusji zaopiniowano projekt budżetu, formułując następujące opinie:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska RMG na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r. dyskutowała nad projektem budżetu Miasta Gdyni wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 - 2033.
W trakcie posiedzenia nie zostały zgłoszone żadne wnioski do projektów.      
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania:           6/0/2, a projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033 uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu 5/0/3.
 
Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r. dyskutowała nad projektem budżetu Miasta Gdyni wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 - 2033.
W trakcie posiedzenia nie zostały zgłoszone żadne wnioski do projektów.      
Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania:  4/0/1, a projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033 uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu 4/0/1.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodniczący Komisji                                                       Przewodniczący Komisji
 
       Kamil Góral                                                                         Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.11.2017
Data udostępnienia informacji: 29.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:34 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 13:15 Korekta Dorota Nelke