Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 121
Nr telefonu: 58 668 80 14
Nr faxu: 58 620 82 26
E-mail: sekretariat.guc@gdynia.pl

Dla interesantów:

Wiceprezydent Gdyni ds. innowacji przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartki w godzinach pracy Urzędu Miasta Gdyni lub w inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów, po wcześniejszym umówieniu w Referacie Skarg i Interwencji (pok. 215, II piętro) lub pod numerem telefonu: (58) 668 86 10, (58) 668 86 09, (58) 668 86 25.

Od trzech pokoleń gdynianin. Absolwent gdyńskiej „Trójki", inżynier budownictwa lądowego, magister ekonomii.
W mieście odpowiada za: pozyskiwanie funduszy europejskich, współpracę z sektorem pozarządowym, aktywizację i wsparcie seniorów, pomoc społeczną, ekonomię społeczną, programy rewitalizacji i organizacji społeczności lokalnej, budżet obywatelski, administrację architektoniczno-budowlaną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, innowacje społeczne.
Przewodniczy Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Gdyńskiej Radzie ds. Seniorów oraz Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest pełnomocnikiem prezydenta miasta Gdyni do spraw aktywności obywatelskiej. Był inicjatorem i autorem pierwszego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej kompleksowego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. To nowatorskie rozwiązanie, nazywane "modelem gdyńskim", zostało w 1995 roku nagrodzone w unijnym konkursie „Innowacje lokalne w gminach" i stało się wzorem dla wielu polskich miast. W 2009 roku gdyński Program Współpracy został nagrodzony Europejską Nagrodą Sektora Publicznego.
Inicjowane i koordynowane przez niego przedsięwzięcia w zakresie polityki społecznej były nagradzane również przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP oraz Prezydenta RP. Przez dwie kadencje pracował w Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2017-2020 był wiceprzewodniczącym VIII kadencji Rady Polityki Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Obecnie jest przewodniczącym działającego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespołu roboczego ds. reformy systemu zlecania zadań publicznych (zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń reformy systemu zlecania zadań publicznych i projektu nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym zakresie).

Aktywność społeczną rozpoczynał w latach osiemdziesiątych w niezależnym ruchu harcerskim i podziemnej "Solidarności". Współtworzył Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. Kolejne doświadczenia w działalności obywatelskiej zdobywał reaktywując gdyńską YMCA, której był dyrektorem programowym, później prezesem, był też członkiem Zarządu Aliansu Europejskiego YMCA w Szwajcarii. Pracował jako trener i konsultant w ramach programów realizowanych przez międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także europejskie i amerykańskie agencje rządowe, wspierając sektor obywatelski i samorządy nie tylko w Polsce, ale także na Węgrzech, na Litwie, w Ukrainie, Gruzji, Armenii, Serbii, Chorwacji, Macedonii i Mongolii. Opublikował w kraju i za granicą szereg książek i kilkadziesiąt artykułów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego, administracji publicznej, partycypacji społecznej, organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej. Jest też autorem opracowań i ekspertyz zlecanych między innymi przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Batorego, United States Agency for International Development (US AID), East Europe Democratic Centre.

Jest laureatem nagród i wyróżnień przyznanych przez organizacje pozarządowe za działalność na rzecz sektora obywatelskiego; między innymi Ambasador SM oraz Polityk Przyjazny Osobom Bezdomnym. Za całokształt aktywności obywatelskiej Michał Guć został, jako pierwsza osoba w Polsce, uhonorowany w 2004 roku Nagrodą Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za wybitne osiągnięcia w budowaniu demokracji lokalnej. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski przyznał mu Nagrodę Obywatelską 25-lecia Samorządności.

Żona - Iwona jest położną środowiskową w dzielnicach Wielki Kack i Karwiny, prowadzi też szkoły rodzenia. Mają syna Macieja. Mieszkają na Dąbrowie. Wspólną pasją całej trójki są podróże i fotografia.fb

Twitter


fot. Piotr Manasterski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 01.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2022 08:31 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
28.01.2022 10:06 Aktualizacja treści Michał Kowalski
29.10.2021 15:04 Aktualizacja treści Joanna Michalska
12.10.2021 11:55 Aktualizacja treści Joanna Michalska
12.10.2021 11:40 Aktualizacja treści Joanna Michalska
12.04.2021 14:25 aktualizacja jednostek podległych Michał Kowalski
08.12.2020 10:38 Aktualizacja treści Joanna Michalska
31.01.2020 12:59 aktualizacja listy jednostek podległych Michał Kowalski
29.08.2019 09:40 Aktualizacja treści Joanna Michalska
01.08.2019 08:26 Korekta Michał Kowalski
04.03.2019 08:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.02.2019 10:03 Aktualizacja treści Michał Kowalski
26.11.2018 09:28 Korekta Michał Kowalski
26.11.2018 09:19 Korekta Michał Kowalski
21.11.2018 12:29 Aktualizacja treści Joanna Michalska
20.11.2018 15:38 Korekta Michał Kowalski
22.03.2018 11:16 dodanie listy podległych jednostek Michał Kowalski
04.12.2017 09:45 Aktualizacja treści Joanna Michalska
04.12.2017 09:36 Aktualizacja treści Joanna Michalska
04.12.2017 09:36 Aktualizacja treści Joanna Michalska
03.04.2017 15:46 Aktualizacja treści Joanna Michalska
24.03.2017 15:44 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 13:07 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 12:59 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 12:56 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 12:54 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 10:38 Dodanie informacji Justyna Śliwicka