Marek Stępa
Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa

Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Nr pokoju: 506
Nr telefonu: 58 668 83 31
Nr faxu: 58 620 97 98
E-mail: wydz.ochrony.dziedzictwa@gdynia.pl

Dla interesantów:

Wydział Ochrony Dziedzictwa mieści się przy ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Z zawodu architekt, studiował na Politechnice Gdańskiej, tam też w 1993 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki.

Od 1994 radny Rady Miasta Gdyni, przez 4 lata pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej.
Od roku 1998 do 2018 wiceprezydent miasta. Był odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne, inwestycje miejskie, transport publiczny oraz ochronę dziedzictwa.
Z jego inicjatywy powstała jednostka budżetowa gminy o nazwie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, co pozwoliło skupić w jednym ręku i właściwie skoordynować prace planistyczne prowadzone dotąd w rozproszeniu przez różne pracownie.

Jest autorem koncepcji aktywnej ochrony zabytków gdyńskiego modernizmu. Z jego inicjatywy w mieście powołano urząd konserwatora zabytków. Był inicjatorem wpisania gdyńskiego Śródmieścia do rejestru zabytków i uruchomienia cyklicznych konferencji naukowych poświęconych architekturze modernistycznej w Gdyni i w Europie.

Obecnie jako członek Kolegium Prezydenta nadal zajmuje się ochroną dziedzictwa, nadzoruje działalność Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz uczestniczy  w strategicznych projektach transportowych.

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2016, jako uczestnik niezależnego ruchu harcerskiego
i współtwórca ZHR, został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz wychowania polskiej młodzieży.


m.stepa@gdynia.pl


fot. Piotr Manasterski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Michalska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 30.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.07.2019 13:55 Aktualizacja treści Joanna Michalska
30.07.2019 12:29 Aktualizacja treści Joanna Michalska
20.11.2018 15:01 Korekta Michał Kowalski
19.11.2018 19:10 Aktualizacja treści Michał Kowalski
22.03.2018 11:11 dodanie podmiotów podległych Michał Kowalski
05.09.2017 14:07 Aktualizacja treści Justyna Śliwicka
24.03.2017 15:44 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 13:04 Dodanie informacji Justyna Śliwicka
24.03.2017 11:08 Dodanie informacji Justyna Śliwicka