Krzysztof Szałucki
Skarbnik Miasta Gdyni

Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 117
Nr telefonu: 58 668 80 16
Nr faxu: 58 668 80 22
E-mail: sekr.d@gdynia.pl

Dla interesantów:

Interesantów przyjmuje w godz. od 8.00 do 16.00, po uprzednim umówieniu. Zapisy na spotkania przyjmuje sekretariat D (pokój nr 117, I piętro) lub pod numerem telefonu 58 668 80 16.

Krzysztof Szałucki – związany z samorządem terytorialnym Polski od roku 1990. W tym właśnie czasie podjął współpracę z Prezydent Gdyni Franciszką Cegielską, czego efektem było współautorstwo koncepcji i praktyczne wdrożenie programu restrukturyzacji publicznego transportu zbiorowego w Gdyni oraz na terenie gmin: Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Żukowo. Pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta Gdyni ds. komunikacji miejskiej (1990 - 1992), zaś w latach 1992 - 2004 był zastępcą dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Na propozycję Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w 2005 r. objął funkcję skarbnika Miasta Gdyni.


Równolegle do pełnionych funkcji w samorządzie terytorialnym Miasta Gdyni prowadzi na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego badania naukowe w zakresie ekonomiki transportu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych oraz w zakresie teorii przedsiębiorstw, z położeniem nacisku na diagnozowanie procesów ekonomicznych i zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach ekstremalnych i incydentalnych. W 2000 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Jest autorem i współautorem blisko 500 opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz na rzecz praktyki, książek i podręczników, oryginalnych artykułów oraz referatów i recenzji. Jest także konsultantem ekonomicznym kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji, przede wszystkim sektora transportu, gospodarki komunalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 
Za szczególne osiągnięcia dla Miasta odznaczony Medalem 70-lecia Gdyni. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, rozwoju demokracji i samorządności, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej decyzją Prezydenta RP odznaczony w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczony został także Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Mieszka w Gdyni, jest żonaty, ma troje dzieci.


k.szalucki@gdynia.pl

Wydziały/Jednostki podlegające:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dominika Zabrocka
Wprowadził informację: Justyna Śliwicka
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.08.2019 08:31 Korekta Michał Kowalski
26.11.2018 09:25 Korekta Michał Kowalski
22.03.2018 11:09 dodnie jednostek podległych Michał Kowalski
23.08.2017 13:12 Aktualizacja treści Michał Kowalski
24.03.2017 15:44 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 11:09 Dodanie informacji Justyna Śliwicka