Karty informacyjne - dane o środowisku i jego ochronie

W związku z art. 23 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Urząd Miasta Gdyni publikuje w Internecie, na ogólnopolskiej stronie Ministerstwa Środowiska  karty informacyjne z danymi umożliwiającymi wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, które zawierają informacje o środowisku i jego ochronie, dla terenu miasta Gdyni. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r., Nr 186, poz. 1249).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Pichola
Data wytworzenia informacji: 24.02.2011
Data udostępnienia informacji: 15.09.2006
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2018 08:34 Aktualizacja treści Iwona Pichola
19.06.2018 08:31 Aktualizacja treści Iwona Pichola
24.07.2015 15:04 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
13.07.2015 09:43 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
10.06.2014 15:57 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
10.06.2014 15:56 Korekta Dorota Marszałek Jalowska
10.06.2014 15:51 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
24.02.2012 12:27 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
24.02.2012 12:26 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski