Zasady współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale miasta oraz inwestora prywatnego

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Inwestycji
Drugi Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 230

W godzinach: 08:00 - 16:00

Numer telefonu:
58 668-83-00

Fax: 586209798
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty: 1) Wniosek o przyjęcie do planu inwestycyjnego MIASTA realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO z załącznikami:
1.1. opinia Wydziału Inwestycji - Referatu Uzgodnień UM Gdyni, zgodnie z punktem 7 Zasad współpracy wraz z oświadczeniem
       ZDiZ o przejęciu środka trwałego dowodem PT,
1.2. plan zagospodarowania terenu z naniesionym zakresem rzeczowym zadania,
1.3. kosztorys uproszczony dla oszacowania zakresu rzeczowego zadania,
1.4. opinia Rady Dzielnicy.

2) Po zakwalifikowaniu do dofinansowania:
2.1 umowa o wspólnej realizacji,
2.2 koncepcja zagospodarowania terenu i wstępny kosztorys inwestorski,
2.3 zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wspólnej realizacji,
2.4 oświadczenie PEWIK Sp. z o.o. Gdynia o przejęciu środka trwałego lub o sfinsnsowaniu kosztu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez PEWIK Sp. z o.o. Gdynia,
2.5 oświadczenie OPEC Sp. z o.o. Gdynia o przejęciu środka trwałego lub o sfinansowaniu kosztu budowy sieci c.o. przez OPEC Sp. z o.o. Gdynia,
2.6 dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub o zezwoleniu na
      realizację inwestycji drogowej,
2.7 aktualny kosztorys inwestorski.
Sposób załatwienia sprawy: 1) Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej w holu głównym na parterze lub przesłać na adres Urzędu.
2) O zakwalifikowaniu do dofinansowania bądź odrzuceniu wniosku Referat Realizacji Wydziału Inwestycji informuje wnioskodawców pisemnie.
Opłaty: Złożenie wniosku nie wymaga opłaty.
Czas załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy: Odwołanie na piśmie do Prezydenta Miasta
Podstawa prawna: Zarządzenie nr 4116/21/VIII/U Prezydenta miasta Gdyni z dnia 31.08.2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 7190/17/VII/U z dnia 19.12.2017 r. dotyczące zasad współpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną przy udziale MIASTA oraz INWESTORA  PRYWATNEGO
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Pukło
Data wytworzenia informacji: 28.06.2017
Data udostępnienia informacji: 28.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.06.2023 20:03 Aktualizacja treści Beata Pukło
25.10.2021 09:31 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
25.10.2021 09:11 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
22.10.2021 09:30 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
24.04.2019 15:42 Korekta Michał Kowalski
03.01.2018 08:51 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
05.07.2017 09:07 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
04.07.2017 12:08 Korekta Michał Kowalski
03.07.2017 11:28 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
28.06.2017 10:35 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik
28.06.2017 10:27 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik