Interwencje w zakresie nieporozumień w stosunku do jednostek budżetowych - Administracji Budynków Komunalnych

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Budynków
Referat Remontów i Eksploatacji
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 210

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku

Numer telefonu:
58 668-23-07
58 668-23-00

Fax: 58-66-82-302
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zaistniałym nieporozumieniu w stosunku do jednostki budżetowej (ABK) - osobiście, pisemnie, telefonicznie pocztą elektroniczną bądź faksem - z podaniem dokładnego adresu do korespondencji
Sposób załatwienia sprawy: - Osobiście, telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną bądź faksem zgłoszenie zaistniałego nieporozumienia w stosunku do zakładu budżetowego ABK
- Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i sprawdzającego
- Pisemne udzielenie informacji i wyjaśnień
- Doręczenie odpowiedzi drogą pocztową bądź elektroniczną
Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej
Czas załatwienia sprawy: - 30 dni od daty zgłoszenia
- w przypadku zagrożenia życia lub bezpieczeństwa niezwłocznie od momentu zgłoszenia
- termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony, o czym zostanie poinformowany zainteresowany wraz z informacją o przyczynie zwłoki oraz o nowym terminie udzielenia odpowiedzi
Tryb odwoławczy: Na sposób załatwiania sprawy przez Wydział można wnieść odwołanie do Prezydenta Miasta Gdyni.
Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.2016.1610 j.t.)
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U.2015.1892 j.t.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Agnieszka Labuda-Papierowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 19.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2017 10:45 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 10:10 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska
31.05.2017 10:09 Aktualizacja treści Agnieszka Labuda-Papierowska