Informacja prawna oraz pomoc prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
Numer pokoju: 112

W dniach:

  • w środy w godzinach 8.00 - 17.00,
  • w pozostałe dni, tj. w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 - 16.00.Numer telefonu:
58 668-82-00

Fax: Nie dotyczy.
E-mail: biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: Wniosek o pomoc prawną zawiarający opis stanu faktycznego sprawy (krótki chronologiczny opis okoliczności sprawy i określenie żądania wobec przedsiębiorcy) oraz kopie dokumentów związanych ze sprawą, ułożonych w porządku chronologicznym.

Wniosek powinien zawierać także m.in.: imię i nazwisko konsumenta, adres zamieszkania i numer telefonu kontaktowego.
Wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu pozostawione będą bez rozpoznania.
Sposób załatwienia sprawy: Wnioski pisemne:
Konsumenci będący mieszkańcami Gdyni mogą składać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną.

Adres korespondencyjny:
Urząd Miasta Gdyni
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. 10 Lutego 24
81 - 364 Gdynia

Wnioski elektroniczne:
Konsumenci będący mieszkańcami Gdyni mogą składać do Miejskiego Rzecznika Konsumentów wnioski o pomoc prawną drogą elektroniczną na adres:
biurorzecznikakonsumentow@gdynia.pl

Porady udzielane telefonicznie:
pod numerem telefonu: 58 66 88 200

Porady udzielane są w następujących dniach i godzinach: środy 8.00 - 17.00, poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 8.00 - 16.00.

Porady udzielane osobiście:
w siedzibie Biura:
Urząd Miasta Gdyni
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
ul. 10 Lutego 24
81 - 364 Gdynia
I piętro, pokój 112

Porady udzielane są w następujących dniach i godzinach: środy 8.00 - 17.00, poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 8.00 - 16.00.
Opłaty: Brak.
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie, nie dłużej niż 2 miesiące.
Tryb odwoławczy: Nie przysługe.
Podstawa prawna: Art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2018 r. 798 z późn. zm.).
Inne informacje: Rzecznik udziela pomocy prawnej wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Gdyni.
Zgodnie z treścią art. 22 ze zn.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rzecznik nie rozstrzyga sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nie wydaje wyroków, nie nakłada kar pieniężnych, nie wydaje nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców.

W Burze Miejskiego Rzecznika Konsumentów nie pracują rzeczoznawcy mogący w szczególności ocenić ewentulaną wadliwość towaru. 

Z uwagi na konstytucyjną zasadę niezawisłości sędziów oraz możliwość istnienia różnorodnych interpretacji przepisów prawa, udzielona porada prawna nie daje gwarancji, iż w przypadku potencjalnego sporu, sąd rozstrzygający taki spór podzieli poglądy wyrażone w poradzie prawnej.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Daniel Zaborszczyk
Wprowadził informację: Magdalena _Rosinke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.02.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 12:34 dodanie kategorii Michał Kowalski
22.03.2019 12:33 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
18.03.2019 14:52 Korekta Agata Jagiełło
18.03.2019 14:49 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
18.03.2019 14:41 Korekta Agata Jagiełło
18.03.2019 14:39 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
18.03.2019 14:37 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
20.08.2018 10:28 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
20.08.2018 10:25 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
10.08.2018 10:07 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
01.08.2018 12:40 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
25.07.2018 07:53 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
25.07.2018 07:47 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
20.07.2018 11:51 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
17.07.2018 09:12 Aktualizacja treści Magdalena Rosinke
13.07.2018 14:23 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
13.07.2018 14:19 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
11.07.2018 13:47 Zmiana załącznika Agata Jagiełło
29.06.2018 12:49 Korekta Agata Jagiełło
29.06.2018 12:46 Dodanie informacji Agata Jagiełło
09.02.2018 10:18 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
09.02.2018 10:16 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
03.11.2017 08:59 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
17.10.2017 14:12 Aktualizacja treści Agata Jagiełło
31.05.2017 14:01 Korekta Magdalena Rosinke
30.05.2017 09:51 Korekta Magdalena Rosinke