Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

lp Podmiot dokonujący
zgłoszenia instalacji
wytwarzającej pole
elektromagnetyczne
Data
wpływu
wniosku
Treść
zgłoszenia
Informacja o rezygnacji
z rozpoczęcia eksploatacji instalacji
lub zakończeniu
eksploatacji instalacji
Informacja o
zmianie w
zakresie
pierwotnego
zgłoszenia
Uwagi zgłoszone przez
organizację pozarządowa
lub osobę zamieszkałą w
Gdyni, dotyczące
okoliczności, o których
mowa w art. 152 ust. 4a
(powodowanie przez
instalację emitującą pola
elektromagnetyczne
przekroczeń standardów
emisyjnych lub standardów
jakości środowiska lub nie
spełnianie przez instalację
wymagań ochrony środowiska)
wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem
uprawdopodabniającym
zasadność wniesienia uwag
Odpowiedzi podmiotu
dokonującego zgłoszenia
instalacji emitującej
pola elektromagnetyczne
na wniesione uwagi
Stanowisko
organu ochrony
środowiska
1. P4 Sp. z o.o. 30.10.2019 zgłoszenie istotnej zmiany instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0055_B zlokalizowanej w Gdyni, ul. Bosmańska 23 dod. częstotliwości 800MHz, 900MHz, 2600MHz, likwid. nad. 1800MHz dla S1, S2, zwiększ. EIRP o 86%, zwiększ.Rgmx do 143,3m dla S1, S2, 127,8m dla S3; wymiana radiolinii na częstotliwość 80GHz ze zmianą azymutu z 351° na 295°, min. zw. EIRP zgłoszenie przyjęte
2. P4 Sp. z o.o. 08.11.2019 Zgłoszenie istotnej zmiany instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0013_E zlokalizowanej w Gdyni, ul. Legionów 82-88 dod.nadajniki 2600MHz, zwiększ.EIRP o 84,8%, zwiększ.Rgmx do 117,5m (S2, S3), zmn.tiltów (do 0° dla S1, S2); wymiana radiolinii na 80GHz ze zmianą azymutu z 330° na 208° zgłoszenie przyjęte
3. P4 Sp. z o.o. 22.11.2019 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0090_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Bosmańska 51 nowa instalacja w dniu 09.12.2019r. wydano zaświadczenie o braku sprzeciwu
4. P4 Sp. z o.o. 26.11.2019 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0078_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Wejherowska 18-34 ponad 6-krotne zwiększenie mocy EIRP, zwiekszenie Rgmx do 140,8m, zmniejszenie tiltów do 0-1° zgłoszenie przyjęte
5. NetWorkS! Sp. z o.o. 28.11.2019 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40594N!) HUTNICZA PT (GGD_GDYNIA_HUTNICZA36) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 36 dodatkowe nadajniki 800MHz, minimalne Zwiększenie mocy EIRP, zwiekszenie Rgmx do 100,2m; wymiana rdl2 na średnicę 0,3m zgłoszenie przyjęte
6. P4 Sp. z o.o. 29.11.2019 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0063_A zlokalizowanej w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 dodatkowa radiolinia zgłoszenie przyjęte
7. P4 Sp. z o.o. 04.12.2019 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0066_D zlokalizowanej w Gdyni, ul. Jantarowa 13 zmiana istotna: dodatkowe nadajniki dla 800MHz, 1800MHz, ponad 30-krotne zwiększenie mocy EIRP, zwiększenie Rgmx do 108,5m, zmniejszenie tiltów zgłoszenie przyjęte
8. xxx 05.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej Orange nr (40578N!)PUSTKI OPEC (GGD_GDYNIA_MALINOWA26) zlik. w Gdyni, ul. Malinowa 26 zmiana istotna: dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz, zw. EIRP ponad 2-krotne, zw.Rgmx do 115,5m zgłoszenie przyjęte
9. xxx 19.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej Orange nr (40556N!) GDYNIA POCZTA zlokalizowanej w Gdyni, ul. 10 Lutego 10 zmiana nieistotna: dod. nadajnik 800MHz, zmniejszenie EIRP o 3%, zmniejszenie Rgmx z 81,3m do 77,7m, zwiększenie tiltów zgłoszenie przyjęte
10. P4 Sp. z o.o. 20.12.2019 zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0048_C zlokalizowanej w Gdyni, ul. Sucharskiego 2 zmniejszenie mocy EIRP o 23,7% zgłoszenie przyjęte
11. EmiTel S.A. 24.12.2019 informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnych w obiekcie EmiTel przy ul. Bosmańskiej 51 w Gdyni dodatkowa radiolinia zgłoszenie wycofano
12. MOBI-TELEKOM Adam Macioch 30.12.2019 zgłoszenie zmienionej instalacji T-Mobile nr 30614 (N!40592) GGD_GDYNIA_MORSKA491 zlikalizowanej w Gdyni, ul. Morska 491 zmiana istotna:4-krotne zwiększenie EIRP, zwiększenie Rgmx do 113,1m, zmniejszenie tiltów, wymiana radiolinii + 2 nowe radiolinie zgłoszenie przyjęte
13. DUARTE 30.12.2019 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT44830 MSC GDYNIA zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 42 zwiększenie EIRP o 9%, zwiększenie Rgmx do 92,7m zgłoszenie przyjęte
1.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 08.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40504N!) CHWASZCZYNO 2 (GGD_GDYNIA_LANOWA15A) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Łanowa 15a dodatkowa radiolinia zgłoszenie przyjęte
2.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.01.2020 Informacja o zakończeniu eksploatacji stacji bazowej Orange nr (40571N!) GDYNIA PORT (GGD_GDYNIA_CHRZANOWSKIEG) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 1
3.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 17.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Orange nr (40579N!) HUTNICZA (GGD_GDYNIA_HUTNICZA5) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Hutnicza 5 dod. nadajniki 800M, zwiększenie EIRP o 50%, zwiększenie Rgmx do 116m zgłoszenie przyjęte
4.2020 HERKULES S.A. 22.01.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej Polkomtel Infrastruktura nr BT 44004 GDYNIA REDŁOWO zlokalizowanej w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b zwiększenie mocy EIRP o 16%, zwiększenie Rgmx do 97,6m zgłoszenie przyjęte
5.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 24.01.2020 Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Orange nr (59170N!) LEMANS_GDYNIA_LOHMANN (GGD_GDYNIA_KRZEMOWA2) zlokalizowanej w Gdyni, ul. Krzemowa 2 nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
6.2020 EmiTel S.A. 11.02.2020 informacja o zmianie danych instalacji radiokomunikacyjnych w obiekcie EmiTel przy ul. Bosmańskiej 51 w Gdyni zmiana istotna, wymagane zgłoszenie zmienionej instalacji
7.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 30.03.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40519N!) MKACK (GGD_GDYNIA_HALICKA6A) zlok. w Gdyni, ul. Halicka 6A zmn.EIRP instalacji o 4,8%, zw.EIRP S1, S3 zgłoszenie przyjęto
8.2020 P4 Sp. z o.o. 08.04.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0044_C zlok. w Gdyni, ul. Piaskowa 5 dod.nad.2600MHz w S4, zw.EIRP o 41%, dod.rdl zgłoszenie przyjęto
9.2020 P4 Sp. z o.o. 10.04.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0024_G zlok. w Gdyni, ul. Druskiennicka 56 dod.nad.800MHz, 2600MHz, zw.EIRP 13x, znaczące zmn. tiltów zgłoszenie przyjęte
10.2020 MOBI-TELEKOM Adam Macioch 28.04.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30091 (N!40572) GGD_GDYNIA_CHABROWA8 zlok. w gdyni, ul. Chabrowa 8A dod.nad.2600MHz, zw.EIRP o 17,3%, zmn.tiltów, Rgmx 13,2m zgłoszenie przyjęte
11.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji st. baz. T-Mobile nr 32791 (50587N!) GGD_GDYNIA_OKSYWIEEMITEL zlok. w Gdyni ul. Bosmańska 51 dod.nad.800MHz, zw.EIRP o 12,7%, Rgmx 17,2m zgłoszenie przyjęte
12.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji st. baz. T-Mobile nr 30607 (40554N!) GGD_GDYNIA_ALZJEDNOCZEN1 zlok. w Gdyni, Al. Jana Pawła II1 dod.nad.800MHz zw.EIRP o 36,1%, Rgmx 17,2m zgłoszenie przyjęte
13.2020 P4 Sp. z o.o.

04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0015_G zlok. w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 25 dod.nad.2600MHz w S1, zw.EIRP 2x, Rgmx 24m zgłoszenie przyjęte
14.2020 P4 Sp. z o.o. 04.05.2020 Zgłoszenie eksploatacji st. baz. P4 nr GDY0058_A zlok. w Gdyni, dz. nr 2985 obr. 0011 (Staniszewskiego) nowa instalacja zgłoszenie przyjęte
15.2020 P4 Sp. z o.o. 08.05.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0066_D zlok. w Gdyni, ul. Jantarowa 13 dod.nad.800MHz, 2600MHz, zw.EIRP o 61%, Rgmx 21,7m zgłoszenie przyjęte
16.2020 P4 Sp. z o.o. 19.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji st. baz. P4 nr GDY0007_B zlok. w Gdyni, ul. Abrahama 74, 75, 76 dod.nad.800M,900M, zw.EIRP ok.2,5x zgłoszenie przyjęte
17.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.05.2020 Zmiana danych instalacji st. baz. Orange nr (40506N!) KARWINY TPSA (GGD_GDYNIA_CHWASZCZYNS13) zlok. w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 13 dod.nad.800MHz, zmn.EIRP o 23,6%, zmn.tiltów zgłoszenie przyjęte
18.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 25.05.2020 Zgłoszenie zmienionej stacji bazowej Orange nr (40507N!) DABROWA 2 (GGD_GDYNIA_NAGIETKOWA61) zlok. w Gdyni, ul. Nagietkowa 61 dod. nad.800MHz, zmn.EIRP o 16,7%, zgłoszenie przyjęte
19.2020 P4 Sp. z o.o. 26.05.2020 Zgłoszenie rozbudowanej stacji bazowej P4 nr GDY0003_E zlok. w Gdyni, ul. Starowiejska 36-38 dod.nad.800MHz, 900MHz, zw.EIRP o 88,5% zgłoszenie przyjęte
20.2020 P4 Sp. z o.o. 29.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacjhi st. bazowej P4 nr GDY0010_G zlok. w Gdyni, ul. Świętojańska 130 zwiększ.EIRP o 43%, Rg mx 19,9m zgłoszenie przyjęte
21.2020 P4 Sp. z o.o. 29.05.2020 Zgłoszenie zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0006_C zlok. w Gdyni, ul. Świętojańska 38/15 zw.EIRP o 12,6%, Rgmx 19,9m, likw. rdl az.248° zgłoszenie przyjęte
22.2020 P4 Sp. z o.o. 03.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0013_E zlok. w Gdyni, ul. Legionów 82-88 dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz, dod. 3 anteny sektorowe, zwiększenie ponad dwukrotne mocy EIRP, Rgmx 20,0m zgłoszenie przyjęte
23.2020 MOBI-TELEKOM Adam Macioch 05.06.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30069 (N!40518) GGD_GDYNIA_ POWSTANIASTY9 zlok. w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9b zmniejszenie EIRP o 15,3%, Rgmx 13,7m
24.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Rozbudowa instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30092 (40591N!) GGD_GDYNIA_ HUTNICZA20 zlok. w Gdyni, ul. Hutnicza 20 EIRP ant.sekt - bz, Rgmx 19,0m, likwidacja radiolinii az.280°, 2 nowe radiolinie na az. 126° i 306° zgłoszenie przyjęte
25.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Rozbudowa instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30079 (40559N!) GGD_GDYNIA_MIR zlok. w Gdyni, ul. Kołłątaja 1 zmniejszenie mocy EIRPas o 19%, Rgmx 18,0m, likwidacja 1 radiolinii, + 16 nowych radiolinii o łącznej mocy EIRP 697,4W, Rgmx 3,6m zgłoszenie przyjęte
26.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 18.06.2020 Informacja o zmianie danych instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 32791 (50587N!) GGD_GDYNIA_OKSYWIEEMITEL, zlik. w Gdyni, ul. Bosmańska 51 Aktualizacja tiltów - antena 800MHz w S2 z 6° na 8°
27.2020 P4 Sp. z o.o. 16.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0008_B zlok. w Gdyni, ul. Rolnicza 10 dod. nadajniki 800MHz, 2600MHz w S3, zwiększenie mocy EIPR o 27,8%, Rgmx 24,11m zgłoszenie przyjęte
28.2020 P4 Sp. z o.o. 17.06.2020 Zgłoszenie rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0027_F zlok. w Gdyni, ul. Górnicza dod. nadajnik 2600MHz w S2, zwiększenie mocy EIRP o 22,9%, Rgmx 19,9m zgłoszenie przyjęte
29.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 19.06.2020 zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej Orange nr (40503N!) KOLIBKI WIEZA (GGD_KOLIBKIWIEZA) zlok. w Gdyni, ul. Spółdzielcza dod. nadajnik 800MHz, zwiększenie EIRP o 15,3%, zmniejszenie tiltów Rgmx 19,2m zgłoszenie przyjęte
30.2020 P4 Sp. z o.o. 08.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0020_B zlokalizowanej w Gdyni, Al. Zwycięstwa 191 dod. nadakjniki 800MHz, 900MHZ, 2600MHz, Zwiększenie mocy EIRP > 2,5x, Rgmx 21,1m
31.2020 P4 Sp. z o.o. 13.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej P4 nr GDY0048_C zlokalizowanej w Gdyni ul. Sucharskiego 2 zwiększenie mocy EIRP o 42,7%, Rgmx 22,3m, zwiększenie tiltów w S2, S3
32.2020 NetWorkS! Sp. z o.o. 29.07.2020 Zgłoszenie eksploatacji zmienionej instalacji stacji bazowej T-Mobile nr 30071 (40512N!) GGD_GDYNIA_ALZWYCIEST254 zlokalizowanej w Gdyni, Al. Zwycięstwa 254 dod. nadajniki 800MHz i 2600MHz, zmniejszenie ilości anten z 6 do 3, min, zwiększenie mocy EIRP, Rgmx 14,1m, zmn.tiltów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Skrzypska
Data wytworzenia informacji: 28.11.2019
Data udostępnienia informacji: 28.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.07.2020 09:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.07.2020 09:15 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.07.2020 09:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.07.2020 15:05 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.07.2020 11:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.07.2020 09:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 14:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 14:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.07.2020 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.07.2020 11:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.07.2020 11:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.07.2020 13:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2020 11:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
07.07.2020 08:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 14:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 11:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.07.2020 11:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.06.2020 13:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 12:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.06.2020 08:48 Inne Michał Kowalski
25.06.2020 12:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.06.2020 09:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
25.06.2020 08:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 13:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:24 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 12:15 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 11:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.06.2020 10:27 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
22.06.2020 15:23 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 13:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 13:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 12:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.06.2020 12:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 13:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 13:00 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:52 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:50 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:46 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 12:40 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.06.2020 11:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:26 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.06.2020 15:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:47 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 14:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 13:53 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 13:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 12:56 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 12:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.06.2020 11:30 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:37 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
29.05.2020 09:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.05.2020 13:37 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.05.2020 13:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
21.02.2020 15:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
05.02.2020 13:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
04.02.2020 12:57 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 14:16 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 14:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.01.2020 13:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.01.2020 12:32 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
17.01.2020 14:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.01.2020 15:36 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
14.01.2020 13:13 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.01.2020 13:48 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.01.2020 10:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:19 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:18 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:07 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 15:04 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 14:58 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.01.2020 14:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
30.12.2019 13:51 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.12.2019 11:35 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
24.12.2019 11:33 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:29 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
10.12.2019 11:25 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 14:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 14:21 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:20 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
09.12.2019 13:03 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
06.12.2019 13:44 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
06.12.2019 13:43 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 14:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:38 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 12:34 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 10:49 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
02.12.2019 10:45 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.11.2019 16:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.11.2019 16:01 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
27.11.2019 14:11 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 14:22 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 09:08 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 09:06 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
26.11.2019 08:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 15:28 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 12:59 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
13.11.2019 12:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2019 11:55 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
12.11.2019 11:54 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 15:42 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 11:02 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
31.10.2019 10:41 Aktualizacja treści Joanna Skrzypska
28.10.2019 14:25 przywrócenie publikacji artykułu Monika Kowalska
28.10.2019 09:36 usunięcie niepotrzebnie dodanego podpięcia pod kategorię z gdynia.pl Monika Kowalska
28.10.2019 09:13 Korekta Monika Kowalska
25.10.2019 15:03 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 13:37 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 12:13 Korekta Michał Kowalski
22.10.2019 12:09 Dodanie informacji Michał Kowalski