Spółki prawa handlowego, w których wartość udziałów lub akcji Gminy Miasta Gdyni nie przekracza 50% wartości kapitału

 


 

 Lp.
 Nazwa Spółki  Wartość nominalna na dzień
31.12.2018
 Ilość udziałów lub akcji na dzień 31.12.2018  Data przystąpienia Gminy do Spółki
 1. Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku
 2.800.000
280  1996-05-31
 2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni  110.860.950  1.108.095  1998-03-26
 3. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.w Gdyni  49.000  4.900  1999-11-30
 4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni  12.469.000  24.938  2001-05-26
 5. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku  215.000  215  2002-04-03
 6. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku  350.000  350  2004-09-22
 7. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 10.800.000 21.600  2009-11-27
 8. InnoBaltica Sp. z o.o. 2.666.000  2.666  2013-10-08
         
         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Szpinda
Data wytworzenia informacji: 16.02.2015
Data udostępnienia informacji: 22.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2019 13:45 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
14.03.2018 08:37 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
14.03.2018 08:34 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
02.03.2017 14:16 Korekta Tomasz Szpinda
02.03.2017 14:13 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
15.01.2016 09:49 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
17.02.2015 10:33 Korekta Tomasz Szpinda
17.02.2015 10:30 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
13.02.2014 14:29 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
18.01.2012 09:35 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda
14.02.2011 12:27 Aktualizacja treści Tomasz Szpinda