Zakup i ologowanie akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dla niechronionych uczestników ruchu

RZ-EZP.271.24.2019.EJ                                                                                                  
Gdynia, 29.04.2019 r.

 
                                                 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i ologowanie akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo ruchu  drogowego, dla niechronionych uczestników ruchu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 30.04.2019
Data udostępnienia informacji: 30.04.2019