Zagospodarowanie terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni

RZ-EZP.271.90.2019.KK/EJ                                                                                             
Gdynia, 21.01.2020r.

 
                                                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni wraz z pielęgnacją zieleni w rejonie ul. Dantyszka w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Ewa Jodłowska
Data wytworzenia informacji: 22.01.2020
Data udostępnienia informacji: 22.01.2020