Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie pętli trolejbusowej w dzielnicy Cisowa w Gdyni

RZ-EZP.271.68.2019. KK
Gdynia, 30.08.2019r.
(BIP)
 
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
 
Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie pętli trolejbusowej w dzielnicy Cisowa w Gdyni, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Tuźnik
Wprowadził informację: Kamila Kostkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019